Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 04/10/2018 - 14:18

TB: v/v điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ54, CQ55 năm học 2018-2019
Số: 150/TB-QLĐT ngày 04 tháng 10 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 137/TB-QLĐT ngày 20/9/2018 của Ban QLĐT v/v Tổ chức lịch học Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ54, CQ55 năm học 2018-2019;

Căn cứ lịch điều chuyển khai giảng hệ Chất lượng cao CQ56, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ54, CQ55 năm học 2018-2019 như sau:

STT

Ký hiệu lớp TC

 

số

Lịch cũ đã thông báo

Lịch điều chỉnh mới

1

54.21CL.1-2LT

100

Sáng 14/10/2018

Chiều 14/10/2018

54.11CL.1-2LT

100

55.21CL.1-3LT

150

54.11CL.1-3LT

150

 

500

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 846
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà