Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 06/05/2019 - 16:23

TB: v/v sinh viên hệ Đại học chính quy CQ56.06CL và CQ56.09CL chương trình chất lượng cao nghỉ học sáng Thứ 4 ngày 15/05/2019
Số: 75/TB-QLĐT ngày 06 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: - Các Khoa, lớp sinh viên Chất lượng cao;

                                                     - Bộ môn Tin học cơ sở;

                                                     - BM Kinh tế học;

                                                     - Ban Điều hành CLC;

                                                     - Đơn vị liên quan

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-NVHQ ngày 02 tháng 05 năm 2019 v/v tổ chức cho sinh viên lớp Chất lượng cao Chuyên ngành Hải quan và logistics (CQ56.06CL) đi thực tế tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. CQ56.06CL và CQ56.09CL lớp Chất lượng cao đã bố trí học được nghỉ học Sáng Thứ 4 ngày 15/05/2019.

Các Bộ môn có lịch giảng các học phần/môn học chủ động bố trí giảng bù vào khoảng thời gian từ Sáng 28/05 - Sáng 04/06/2019 tại HT 203CL-ĐT.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và các Bộ môn báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 743
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà