Hotline: 0961.481.086

Tin mới

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 15/07/2019 - 14:56

TB: v/v Điều chỉnh hội trường học và thi kết thúc học phần, thi lại học cùng lúc 2 chương trình năm học 2018 - 2019
Số: 100/TB-QLĐT ngày 15 tháng 7 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1438/TB-HVTC ngày 25/12/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 89/TB-QLĐT ngày 10/06/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v thi lại các học phần/môn học đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đề nghị của Ban Quản trị thiết bị về việc điều chuyển các hội trường 104; 201 để thi công, sửa chữa,

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường học và thi như sau:

1. Hội trường học:

TT

Lịch học đã thông báo

Lịch điều chỉnh

Môn học

Ngày học

HT học

đã bố trí

Ngày học

HT học điều chỉnh

1

Tài chính DN 2

08/7--16/7

Học sáng

104

08/7-- 22/7

Học tối

A3

2

Kiểm toán BCTC

17/7--25/7

Học sáng

104

23/7-- 06/8

Học tối

201TH

3

Kế toán quản trị 1

08/7--16/7

201

Không điều chỉnh

202TH

4

Chuẩn  mực KTQT

17/7--25/7

201

Không điều chỉnh

202TH

2. Lịch thi kết thúc học phần/ môn học, hội trường thi; lịch thi lại

TT

Lịch thi đã thông báo

Lịch điều chỉnh

Môn học

Ngày thi; giờ thi

HT thi

Lịch thi lại

Giờ thi

Ngày thi
Giờ thi

HT thi

 điều chỉnh

Lịch thi lại

Giờ thi

1

Tài chính DN 2

29/07

104; 201

11/08

9h45

06/08

18h00

102TH; 103TH;

18/08

15h30

2

Kiểm toán BCTC

29/07

104; 201

11/08

7h30

09/08

18h00

102TH; 103TH;

18/08

13h30

3

Kế toán quản trị 1

29/07

A2; A3

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

209TH; 210TH

Không điều chỉnh

4

Chuẩn  mực KTQT

29/07

A2; A3

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

Không điều chỉnh

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức học và thi theo lịch hội trường đã thông báo điều chỉnh.

- Ban QTTB:

+ Phối hợp với các Bộ môn liên quan để điều chỉnh lại hội trường học và thi theo lịch mới thông báo.

+ Cử cán bộ trực mở cửa hội trường điều chỉnh mới, trực khu vực hội trường 104, 201 Đức Thắng để hướng dẫn sinh viên học và thi không nắm được lịch thông báo điều chỉnh hội trường.

+ Chuẩn bị bảng thông báo và dán thông tin điều chuyển hội trường tại khu vực hội trường 104, 201 Đức Thắng để thông báo thông tin kịp thời cho sinh viên biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB  để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2990
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà