Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 15/08/2019 - 14:27

TB: v/v Nghỉ học cả ngày Thứ 7 (24/08/2019) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 109/TB-QLĐT ngày 14 tháng 08 năm 2019

Kính gửi:  - Ban điều hành Chất lượng cao;
                                         - Các Khoa, các Bộ môn; các đơn vị liên quan;
           - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ Thông báo số 900/TB-HVTC v/v Kế hoạch tổ chức đón tiếp nhập học cho sinh viên Khóa 57 hệ Đại học chính quy năm 2019, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc Nghỉ học cả ngày Thứ 7 (24/08/2019) đối với các lớp sau:

1. CQ54.03.1LT, CQ54.05.1LT; 54.08.2LT; CQ56.32.2LT; CQ55.11.1-3CL, CQ55.21.1-3CL học tại HT:101, 102, 103, 107, 108 - Đức Thắng

2. Các lớp học học phần Giáo dục TC HP3; Giáo dục TC HP5 (Bơi lội) học thực hành ngoài sân bãi tại sân Đức Thắng được nghỉ học.

3. Các Bộ môn liên quan: Tài chính DN; Định giá Tài sản; Đầu tư TC; Kế toán Quản trị; Đường lối CM của ĐCSVN; Kế toán DN; Phân tích Tài chính; Tư tưởng HCM; Lý thuyết HTKT; Nghiệp vụ Ngân hàng; Thuế NN; Tài chính QT; Giáo dục thể chất, chủ động bố trí giảng bù hoặc liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để bố trí lịch học phù hợp.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để đón tiếp thí sinh đến  nhập học theo lịch thông báo.

- Các Khoa liên quan, phối hợp với Ban Điều hành CLC thông báo cho sinh viên lớp chất lượng cao, lớp đại trà, giảng viên và Bộ môn liên quan biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1101
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà