Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 28/08/2019 - 16:38

TB: v/v điều chuyển hội trường học hệ Đại học chính quy các khóa
Số: 115/TB-QLĐT ngày 28 tháng 08 năm 2019

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan

                                                        - Các lớp sinh viên hệ ĐH chính quy liên quan

Căn cứ Công văn của Ban Quản trị thiết bị ngày 28/8/2019 v/v thông báo tiến độ hoàn thành 03 hội trường: 506, 509, 510 - khu vực số 58, Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng;

Căn cứ vào tình hình thực tế hội trường học đã bố trí ở học kỳ I năm học 2019 - 2020 khu vực liên kết Phố Văn Hội (Tuổi Hoa cũ);

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chuyển một số hội trường học đã bố trí ở khu vực liên kết Phố Văn Hội (Tuổi Hoa cũ) sang khu vực số 58, Phố Lê Văn Hiến – Đức Thắng từ ngày 04/09/19 - 17/09/19 như sau:

TT

HT đã bố trí

Buổi

HT điều chuyển

Khóa/Lớp

Học phần/Môn học

1

110-TH

Sáng

506-ĐT

55.22.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

Chiều

54.63.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

2

111-TH

Sáng

509-ĐT

56.23.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

Chiều

54.61.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

3

112-TH

Sáng

510-ĐT

54.23.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

Chiều

56.08.1LT

Các HP/MH bố trí học giai đoạn 1

Ghi chú: Số điện thoại liên hệ để giải đáp vướng mắc (nếu có): 0986.82.25.68 (về hội trường học), 0989.34.90.64 (về điều chuyển lịch học mới).

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên liên quan chuyển sang học tại các hội trường điều chuyển mới; chủ động mở cửa và vệ sinh hội trường học điều chuyển mới.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hội trường học cho cố vấn học tập các lớp liên quan biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2798
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà