Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 20/09/2019 - 8:50

TB: v/v nghỉ học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 57 ngày thứ 7 (21/09/2019)
Số: 127/TB-QLĐT ngày 20 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan

                                             - Các lớp sinh viên CQ57 liên quan

Căn cứ Thông báo số 1352/TB-HVTC ngày 12/12/2018 của Giám đốc Học viện v/v Kế hoạch tuyển sinh, tốt nghiệp các hệ đào tạo của Học viện Tài chính năm 2019.

Căn cứ Thông báo số 386/TB-HVTC ngày 18/4/2019 của Giám đốc Học viện v/v Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ 2019 (đợt 2) tại Học viện Tài chính,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên CQ57 đã bố trí học theo kế hoạch tại các hội trường từ Tầng 1 đến Tầng 5 thuộc giảng đường khu A, Hội trường A2, A3 (58 Lê Văn Hiến - Đức Thắng) được nghỉ học ngày 21/9/2019 (Thứ 7) và 22/9/2019 (CN) do Học viện Tài chính tổ chức thi tuyển sinh Sau Đại học (đợt 2/2019).

Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định. Trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Hằng - Ban Quản lý đào tạo (P108).

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên các Bộ môn liên quan giảng bù khi có nhu cầu.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên CQ57 và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1552
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà