Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 27/09/2019 - 13:48

TB v/v: Xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên hệ Đại học Chính quy khóa 57 có văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế
Số: 131/TB-QLĐT ngày 26 tháng 09 năm 2019

Căn cứ vào Tờ trình số 113/TTr-QLĐT ngày 07/11/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc thực hiện miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính,

Để triển khai công tác xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh tại Học viện Tài chính đối với những sinh viên có văn bằng chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Điều kiện để được miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh:

- Đối với sinh viên đại trà có một trong các chứng chỉ sau: B1 50 điểm, FCE 45 điểm, PET 70 điểm, BEC Vantage 45 điểm, BEC Preliminary 65 điểm, ICFE 50 điểm, ILCE 50 điểm, BULATS 40 điểm, TOEIC 450 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL iBT45 điểm, TOEFL CBT 133 điểm còn hiệu lực tính đến thời điểm xét miễn học miễn thi hoặc có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Đối với sinh viên chất lượng cao có một trong các chứng chỉ sau: B1 80 điểm, FCE 51 điểm, PET 80 điểm, BEC Vantage 55 điểm, BEC Preliminary 80 điểm, ICFE 50 điểm, ILCE 50 điểm, BULATS 50 điểm, TOEIC 550 điểm, IELTS 5.0 điểm, TOEFL PBT 475 điểm, TOEFL iBT53 điểm, TOEFL CBT 153 điểm hoặc có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

- Không thực hiện việc miễn học miễn thi đối với sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Tài chính.

2. Thời gian, thủ tục đăng ký xét miễn

- Thời gian: Sinh viên nộp đơn xin miễn học miễn thi các học phần Tiếng Anh (có mẫu kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY] và văn bằng, chứng chỉ Tiếng Anh bản phô tô tại phòng 102, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (Cô Nguyễn Thị Hồng Tâm) từ ngày 26/09/2019 đến ngày 01/10/2019 (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Lệ phí: Sinh viên nộp Lệ phí xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh là 300.000VNĐ/học phần về phòng 215-Ban Tài chính Kế toán (thầy Nguyễn Hữu Mai) từ ngày 26/09/2019 đến ngày 01/10/2019 (trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Sinh viên được miễn học, miễn thi và quy đổi của học phần nào chỉ phải nộp 50% số tiền học phí của học phần đó.

3. Danh sách sinh viên thuộc diện miễn học miễn thi và qui đổi điểm

- Danh sách những sinh viên Chất lượng cao trong diện được miễn học miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng anh (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

- Danh sách những sinh viên đại trà trong diện được miễn học miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng anh (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Chú ý: Sinh viên thuộc diện miễn học miễn thi và quy đổi điểm phải nộp đơn và lệ phí xét miễn đúng thời hạn nêu trên mới được thực hiện việc miễn học miễn thi và qui đổi điểm.

Số lần đọc: 3012
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà