Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 28/10/2019 - 16:54

TB: v/v nghỉ học học phần giáo dục thể chất thứ 7 (ngày 02/11/2019) đối với sinh viên hệ Đại học chính quy
Số: 151/TB-QLĐT ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:  - Các Ban, Khoa và tương đương

        -  Bộ môn Giáo dục thể chất

         - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ Công văn số 26-CV/HTSVVN ngày 18/10/2019 của Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam – Hội sinh viên Việt Nam v/v hỗ trợ công tác tổ chức chương trình “Ngày hội tân sinh viên – Vững bước tương lai” năm 2019;

Căn cứ vào đề nghị của Đoàn thanh niên – Học viện Tài chính ngày 25/10/2019 v/v tổ chức Chương trình “Ngày hội Chào Tân Sinh viên Railway No.57”

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên đã bố trí học Giáo dục thể chất theo kế hoạch tại sân bãi 58, phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Học viện Tài chính được nghỉ học ngày 02/11/2019 (thứ 7).

Bộ môn Giáo dục thể chất có lịch giảng các học phần/môn học chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định hoặc lịch phù hợp.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1478
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà