Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 29/10/2019 - 10:11

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ54, CQ55, CQ56
Số: 1214/TB-HVTC ngày 25 tháng 10 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/5/2019 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Học viện thông báo lịch học, lịch thi kết thúc đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

 1. Lịch học, lịch thi kết thúc học phần các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2019-2020:

- CQ54 [XEM TẠI ĐÂY]

- CQ55 [XEM TẠI ĐÂY]

- CQ56 [XEM TẠI ĐÂY] 

- Đối với các môn học ghép với các lớp học lại: Sinh viên liên hệ với Ban QLĐT (P108) để đăng ký học, sinh viên đăng ký học ghép với lớp nào thì học và thi cùng lớp đó.

2. Nhiệm vụ của sinh viên học cùng lúc 2 chương trình:

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký và nộp tiền học trùng với lịch học lại, học cải thiện điểm, học bù trong kỳ.

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học cùng lúc 2 chương trình trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên phản ánh trực tiếp về Ban QLĐT (P110) trước ngày 30/11/2019 để kiểm tra giải quyết kịp thời.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình theo lịch thông báo phải đăng ký và nộp tiền học tại P215- Ban TCKT để Ban QLĐT hoàn thiện danh sách lớp tín chỉ học phần đăng ký học. Nếu sinh viên không nộp tiền học, Ban QLĐT sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để thống nhất việc tổ chức mở lớp cho sinh viên đối với các học phần tiếp theo.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo] [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 9214
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà