Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 16/04/2020 - 22:5

TB: v/v điều chỉnh Kế hoạch đào tạo và tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (phần thực hành) học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 393/TB-HVTC ngày 15 tháng 04 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/5/2019 của Giám đốc Học viện về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 113/TB-HVTC ngày 14/02/2020 của Giám đốc Học viện về Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-QLĐT ngày 13/4/2020 của Ban QLĐT về việc bổ sung học phần trong chương trình đào tạo GDTC.

Học viện Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh kế hoạch đào tạo môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (phần thực hành) đối với các khóa/lớp hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2019-2020 (xem Phụ lục 1&3) [XEM TẠI ĐÂY]. Lịch thi kết thúc học phần thực hiện theo kế hoạch chung của Học viện và lịch chi tiết thông báo sau.  

2. Kế hoạch học và thi môn học Giáo dục thể chất các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 (xem Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Môn học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (phần thực hành) chuyển từ hình thức giảng dạy tập trung sang hình thức giảng dạy trực tuyến để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020.

Bộ môn Giáo dục thể chất xem xét, quyết định thay thế các học phần mà sinh viên đã đăng ký học bằng học phần Thể dục phát triển chung cho phù hợp.

Việc giảng dạy tập trung tại Học viện được thực hiện khi có thông báo mới của Học viện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân  liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 13621
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà