Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 05/05/2020 - 9:44

TB: v/v tổ chức lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ55, 56 năm học 2019-2020
Số: 41/TB-QLĐT ngày 04 tháng 5 năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-CTCT&SV ngày 23/7/2019 của Ban CTCT&SV  về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2019 - 2020,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” Chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ55 và CQ56 từ ngày 11/5/2020 đến ngày 20/5/2020, hình thức học trực tuyến (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

2. Sinh viên CQ55 và CQ56 học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” chéo buổi với lịch học chính khóa (trường hợp sinh viên trùng lịch học đối với học phần/môn học Giáo dục thể chất lịch đã thông báo, sinh viên chủ động báo cáo Khoa QLSV liên quan và tham gia học vào buổi học phù hợp).

Thời gian: Học sáng từ 8h30’; Học chiều từ 14h00’

Số lần đọc: 7112
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà