Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 07/06/2020 - 11:33

TB: v/v Điều chuyển hội trường thu bài tiểu luận, bài tập lớn (HT700) đối với các học phần/môn học giảng dạy đợt 2 học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 65/TB-QLĐT ngày 05 tháng 06 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 517/TB-HVTC ngày 13/05/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chúc thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-HVTC ngày 05/06/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng “Đề án tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2020” ngày 08/06/2020 và 09/06/2020,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Điều chuyển hội trường thu bài tập lớn, tiểu luận các học phần/môn học giảng dạy đợt 2 học kỳ II năm học 2019-2020 nộp vào sáng 08/6/2020chiều 09/6/2020 từ hội trường 700 sang các hội trường khác (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Các Khoa QLSV phối hợp với các cố vấn học tập các lớp liên quan thông báo kịp thời cho sinh viên biết để thực hiện.

3. Các Bộ môn liên quan tổ chức thu bài tập lớn, tiểu luận sáng 08/6/2020chiều 09/6/2020 theo lịch điều chuyển hội trường mới.

4. Ban Quản trị thiết bị mở cửa các hội trường theo lịch thông báo điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1318
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà