Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 13/08/2020 - 14:0

TB: v/v tiếp tục giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2020 - 2021
Số: 898/TB-HVTC ngày 13 tháng 8 năm 2020

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 12/8 và cảnh báo của CDC Hà Nội, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 29/8/2020 trên phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch đã thông báo.

2. Giảng viên giảng dạy học phần/môn học đối với các khóa/lớp hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình tiếp tục sử dụng tài khoản, password phòng học đã được cấp.

3. Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học và học cùng lúc hai chương trình có lịch học từ ngày 17/8/2020 đến ngày 29/8/2020 đăng nhập vào phòng học theo ID đã được cấp.

4. Trung tâm thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

5. Ban Quản trị thiết bị bố trí hội trường dạy học cho giảng viên có nhu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo – Đ/c Tùng : 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687; Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 2700
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà