Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 20/04/2021 - 9:36

TB: v/v Kế hoạch triển khai học môn học GDQP&AN và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với CQ58
Số: 398/TB-HVTC ngày 16 tháng 4 năm 2021

 Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục QP&AN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015 về quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ vào chương trình đào tạo hiện hành của Học viện Tài chính;

Căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc giảng dạy môn học Giáo dục QP&AN giữa Học viện Tài chính và Trung tâm Giáo dục QP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18/3/2021;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Bổ sung môn học GDQP&AN của CQ58 vào kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2020-2021. Chương trình đào tạo thực hiện theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

TT

Nội dung chương trình

Số TC

Số tiết

Thời lượng (tiết)

LT

Thảo luận/TH

1

Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (HP1)

-

45

37

8

2

Công tác quốc phòng – an ninh (HP2)

-

30

22

8

3

Quân sự chung (HP3)

-

30

14

16

4

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

-

60

4

56

 

Tổng

8

165

77

88

2. Lịch học môn học GDQP&AN và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên CQ58:

Đợt

Khóa/lớp

SL SV

Môn GDQP&AN

(học và thi)

Học tiếp các HP/MH đợt 2 (*)

Lịch ôn thi các HP/MH đợt 2

1

CQ58.10; 30; 51

2.212

04/05 --31/05/21

Nghỉ học để bầu cử:

Từ 21/5-24/5/21

01/6-02/7/21

03/7-15/7/21

2

CQ58.20; 41; 60;

CQ58.06CL; 09CL; 11CL; 21CL; 22CL

2.317

01/06 --28/06/21

29/6-03/7/21

04/7-15/7/21

Ghi chú:

- Các lớp SV không có lịch học - giai đoạn 3 (đợt 2) dự kiến sẽ tổ chức thi sớm so với lịch TB.

- Đợt 1: Lịch học bù do nghỉ học để sinh viên tham gia bầu cử do Trung tâm chủ động bố trí lịch phù hợp.

3. Đối tượng được miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN.

(Quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015): 

3.1. Đối tượng miễn học

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

3.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần/môn học, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần/môn học và kết quả đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

3.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Giám đốc Học viện xem xét tạm hoãn học môn GDQP&AN cho các đối tượng quy định tại khoản a, khoản b, Điều 4 của Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015; hết thời gian tạm hoãn, Học viện sẽ bố trí cho sinh viên vào học các lớp phù hợp (đợt sau/khóa sau) để hoàn thành chương trình đào tạo của môn học.

4. Thủ tục để thực hiện miễn, hoãn môn học GDQP&AN

Sinh viên nộp 02 bản công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQP&AN về P108–Ban QLĐT để làm cơ sở xét miễn học môn học. Thời hạn nộp trước ngày 28/4/2021 (01 bản Ban QLĐT lưu giữ, 01 bản Trung tâm giáo dục QPQP&AN lưu giữ).

Ban QLĐT – Học viện Tài chính tổng hợp danh sách sinh viên miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN, bố trí lịch học phù hợp và làm cơ sở phối hợp với Trung tâm giáo dục QP&AN để xét miễn học, hoãn học môn học theo quy định hiện hành.

5. Kế hoạch tổ chức học môn học GDQP&AN

5.1. Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục QP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội (Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội).

5.2. Hình thức học: Tổ chức đào tạo, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian tham gia học tập môn học GDQP&AN.

5.3. Lịch học, lịch thi và cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN (Theo lịch của Trung tâm Giáo dục QP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội):

- Trong thời gian học tập và dự thi kết thúc môn học, sinh viên CQ58 chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm giáo dục QP&AN - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Kết thúc khóa học, những sinh viên tham gia học tập, đạt kết quả học tập và rèn luyện theo quy định của môn học; chấp hành tốt quy định đào tạo của Học viện và quy định, nội quy của Trung tâm giáo dục QP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được cấp chứng chỉ môn học GDQP&AN của Trung tâm Giáo dục QP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội.

5.4. Thời gian đi-về và địa điểm tập trung:

Đợt

Khóa/lớp

Thời gian đi

Thời gian về

Ngày (giờ)

Địa điểm tập kết xe đón SV

Ngày (giờ)

Địa điểm tập kết xe trả SV

1

CQ58.10; 30;51

04/5/21

(5h30’)

Khu vực Trường Đoàn Thị Điểm

(chi tiết TB vào ngày tập huấn)

31/5/21

(8h30’)

TTGDQP&AN-ĐHQG

(chi tiết TB vào ngày tập huấn)

2

CQ58.20; 41;60

CQ58.06CL; 09CL; 11CL; 21CL; 22CL

31/5/21

(5h30’)

 

28/6/21

(8h30’)

5.5. Lịch tập huấn: Lịch chéo buổi với lịch học chính khóa (xem Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

5.6. Kinh phí tổ chức đào tạo

- Học phí: Theo quy định của Học viện

+ Sinh viên CQ58 nộp học phí theo chương trình đào tạo và quy định của Học viện, thể hiện trên tài khoản đăng ký học của sinh viên. Thời gian và hình thức nộp học phí thực hiện theo Thông báo của Ban Tài chính kế toán.

+ Học viện thanh toán toàn bộ học phí môn học GDQP&AN của sinh viên cho Trung tâm giáo dục QP&AN-Đại học Quốc gia Hà Nội theo hợp đồng đào tạo.

- Các khoản kinh phí khác:

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Tiền thuê ô tô đưa, đón sinh viên từ Học viện đến Trung tâm giáo dục QP&AN và ngược lại

Học viện hỗ trợ

2

Tiền phòng ở, bảo quản quân trang (quần áo quân phục, mũ tai bèo, vỏ chăn, màn tuyn, chiếu cói cá nhân, giáo trình GDQP&AN, ....)

Học viện hỗ trợ

3

Tiền ăn, tiền điện, nước thực tế sử dụng, dịch vụ nóng lạnh hoặc chi phí cá nhân khác

Sinh viên chi trả

Ghi chú: Các khoản kinh phí do SV chi trả, SV nộp trực tiếp cho Trung tâm giáo dục QP&AN- ĐHQG Hà Nội và sẽ thu theo đầu mối đại đội ngay khi đến học tập.

6. Nhiệm vụ của sinh viên

6.1. Sinh viên học môn học Giáo dục QP&AN (Đợt 1: 04/05 - 31/05/21): Thực hiện nghĩa vụ bầu cử ngày 23/5/2021 theo quy định của Luật bầu cử năm 2021. Việc tham gia bầu cử thực hiện theo hướng dẫn chung của Học viện và sinh viên được nghỉ học từ 12h trưa ngày 21/5/2021 đến 09h sáng ngày 24/5/2021. Những sinh viên đăng ký bầu cử tại nơi ĐKHKTT xa Hà Nội cần liên hệ với Ban CTCT&SV trước 28/4/2021 để được hướng dẫn và hỗ trợ công tác di chuyển nơi đăng ký bầu cử phù hợp (Trung tâm và Học viện bố trí xe đưa đón từ Trung tâm về Hà Nội và ngược lại).

6.2. Sinh viên CQ58 thực hiện việc đăng ký tín chỉ môn học GDQP&AN (cả 2 đợt học): Lần 1: 22/4/21; Lần 2 (đối với SV chưa đăng ký lần 1): sáng 23/4/21; Lần 3 (đối với SV chưa đăng ký lần 2: chiều 23/4/21. SV không đăng ký học và không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định công tác  sinh viên.

6.3. Sinh viên CQ58 thực hiện đúng kế hoạch về thời gian, địa điểm đã thông báo; có mặt tại nơi quy định tập trung trước ít nhất 30 phút để làm các thủ tục và điểm danh theo quy định, tập trung theo đội hình của từng đại đội (theo biển chỉ dẫn). Các phương tiện đưa sinh viên đến nơi tập trung tại địa điểm Trường Đoàn Thị Điểm dừng chỉ dừng tối đa 30 giây để tránh ùn tắc giao thông. Sinh viên đến muộn so với thời gian quy định giờ tập trung sẽ phải học bù với đợt sau/khóa sau. Trường hợp đến muộn vì lý do khách quan, sinh viên phải tự túc phương tiện đến Trung tâm giáo dục QP&AN và phải có xác nhận của Học viện (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY], nếu sinh viên đến muộn sau 02 ngày kể từ ngày bắt đầu của đợt học, Trung tâm giáo dục QP&AN không tiếp nhận sinh viên vào học.

6.4. Sinh viên phải chấp hành quy chế, quy định môn học; nội quy học tập và thi học phần của Trung tâm trong thời gian tham gia học tập; khi có thông báo biên chế đại đội, phòng ở của từng đại đội theo biên chế của Trung tâm; nếu có phát sinh vướng mắc, sinh viên liên hệ với cán bộ lớp hoặc người quản lý được phân công. Cán bộ lớp liên hệ với người quản lý (Đại đội trưởng) để được hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị).

6.5. Có trách nhiệm phản ánh kịp thời nếu có bất kỳ vấn đề nghi vấn về sức khỏe với Trung tâm; đặc biệt là có biểu hiện bất thường ho, sốt trong quá trình tham gia học tập tại Trung tâm giáo dục QP&AN (Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm).

6.6. Sinh viên mang theo CMND/CCCD hoặc thẻ SV, BHYT, khẩu trang khi tham gia học tại Trung tâm. Thực hiện ký bản cam kết học tập và rèn luyện tại Trung tâm giáo dục QP&AN theo quy định.

6.7. Sinh viên đăng ký tham gia học tập theo kế hoạch chung của Học viện và của Trung tâm nhưng tự ý bỏ học, sinh viên phải học lại môn học và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định công tác sinh viên hiện hành.

6.8. Sinh viên chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân (vali, quần áo, dép, giầy bata, móc phơi quần áo, bàn chải và kem đánh răng, dầu gội, xà phòng, gối, thẻ sinh viên có dây đeo, khẩu trang, nhạc cụ phục vụ văn nghệ và đồ dùng cá nhân cần thiết khác). Sinh viên không được mang theo đồ ăn (thực phẩm); đồ đun nấu; phương tiện đi lại hoặc vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

6.9. Sinh viên vì lý do cá nhân không thể tham gia học (Quy định tại mục 3.4) theo kế hoạch đã thông báo, sinh viên phải làm đơn và được sự đồng ý của Khoa QLSV liên quan nộp về Ban QLĐT (P108) để tập hợp và sắp xếp lịch học bù phù hợp ở đợt sau/khóa sau. Thời gian nộp đơn xin hoãn học (Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY] hoặc đơn xin học bù môn học GDQP&AN (Mẫu 3) [XEM TẠI ĐÂY] trước 1 tuần tính từ ngày bắt đầu của từng đợt học theo kế hoạch thông báo.

6.10. Sinh viên có trách nhiệm báo cáo kế hoạch học môn học GDQP&AN cho phụ huynh và người thân biết để hỗ trợ trong quá trình tham gia học tập.

7. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (xem Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

Trên đây là kế hoạch triển khai học môn học GDQP&AN và điều chỉnh kế hoạch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên CQ58. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên quan liên hệ với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./. 

Số lần đọc: 14537
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà