Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 30/04/2021 - 14:48

TB: v/v việc bố trí xe đón sinh viên và cán bộ giao, nhận sinh viên CQ58 đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh (đợt 1) năm 2021
Số: 457/TB-HVTC ngày 29 tháng 4 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 398/TB-HVTC ngày 16/4/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoach triển khai học môn GDQP&AN đối với CQ58;

Căn cứ lịch bố trí xe đón sinh viên CQ58 học môn Giáo dục quốc phòng & Anh ninh (đợt 1) tại Trung tâm giáo dục QP&AN – Đại học Quốc gia Hà Nội;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Số xe đón sinh viên theo khoa và cán bộ được phân công nhiệm vụ giao, nhận sinh viên với Trung tâm GDQP&AN (Phụ lục 01) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Sơ đồ bố trí khu vực đỗ xe đón sinh viên và giao, nhận sinh viên (Phụ lục 02) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên đi trên từng xe và cán bộ giao, nhận [XEM TẠI ĐÂY]

4. Danh sách sinh viên đăng ký muộn (Phụ lục 03) [XEM TẠI ĐÂY]. Những sinh viên này liên hệ trực tiếp với đ/c Tuấn, SĐT: 0973.935.176 để bố trí xe đón.

5. Danh sách biên chế đại đội, phòng ở của sinh viên [XEM TẠI ĐÂY].

6. Nhiệm vụ cán bộ phụ trách (HVTC) giao, nhận sinh viên

- Có mặt trước 05h00’ ngày 04/5/2021 và 8h00’ ngày 24/5/2021 để làm thủ tục bàn giao sinh viên cho Trung tâm GDQP&AN.

- Có mặt trước 12h45’ ngày 21/5/2021 (ngày sinh viên nghỉ học GDQP&AN về tham gia bầu cử) và 9h30’ ngày 31/5/2021 (ngày sinh viên hoàn thành đợt học) để làm thủ tục nhận bàn giao sinh viên CQ58 từ Trung tâm GDQP&AN.

- Sau khi hoàn thành việc giao, nhận sinh viên CQ58 với Trung tâm GDQP&AN. Cán bộ phụ trách báo cáo số liệu cho Ban CTCT&SV (đ/c Chiến, SĐT: 0912.992.224) để tập hợp thông tin và báo cáo lãnh đạo.

- Trong quá trình thực hiện việc giao nhận, nếu có phát sinh vướng mắc, người phụ trách liên hệ trực tiếp với Ban QLĐT (đ/c Tùng, SĐT: 0989.063.636) để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4197
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà