Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 02/05/2021 - 6:9

TB: v/v Điều chỉnh kế hoạch học tập, giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: /TB-HVTC ngày 01 tháng 05 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-HVTC ngày 04/6/2020 của Giám đốc Học viện v/v Giao kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 398/TB-HVTC ngày 16/4/2021 của Giám đốc Học viện về kế hoạch triển khai học môn học GDQP&AN và điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 đối với CQ58;

Căn cứ Thông báo số 457/TB-HVTC ngày 29/04/2021 của Giám đốc Học viện về việc bố trí xe đón sinh viên và cán bộ giao, nhận sinh viên CQ58 đi học Giáo dục quốc phòng và An ninh (đợt 1) năm 2021,

Giám đốc Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập, giảng dạy và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:    

1. Từ ngày 04/5 - 25/5/2021, Học viện tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các khóa/hệ đào tạo đại học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đối với sinh viên CQ58 tạm hoãn lịch đi học tập trung môn học GDQP&AN (đợt 1) từ ngày 04/5/2021 và tiếp tục học tập trực tuyến các học phần/môn học đã bố trí theo kế hoạch thời khóa biểu truớc đó. Lịch học tập trung học phần GDQP&AN (đợt 1) sẽ được Học viện thông báo sau.

Đối với sinh viên hệ Đại học chính quy đang học môn học GDTC (phần thực hành) chuyển sang học trực tuyến theo lịch học và học phần thay thế phù hợp. Thời gian bắt đầu giảng dạy và học tập từ ngày 10/5/2021.

3. Lịch giảng dạy và học tập trực tuyến đợt 2 học kỳ II năm học 2020-2021 hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông đại học các khóa thực hiện theo thời khóa biểu đã thông báo.

- Trưởng các bộ môn nhận ID, pasword phòng học từ Ban QLĐT và thông báo cho giảng viên liên quan.

- Khoa QLSV nhận ID phòng học từ Ban QLĐT và thông báo cho sinh viên các lớp thuộc khoa. Riêng các lớp hệ Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học, Ban QLĐT thông báo trực tiếp ID cho sinh viên.

4. Sinh viên các lớp BC20 và LC23 (tuyển sinh đợt 2/2020) có lịch học các học phần/môn học từ ngày 04/05/2021 chủ động cập nhật thông tin lịch học theo thời khóa biểu đã thông báo, cài đặt sử dụng phần mềm Zoom theo hướng dẫn (có bản hướng dẫn kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY] để học trực tuyến theo kế hoạch chung của Học viện.

5. Lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2020 – 2021 Học viện sẽ thông báo sau .

6. Trung tâm thông tin tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy của giảng viên và học tập trực tuyến của sinh viên.

7. Các giảng viên của Bộ môn cần hội trường để giảng dạy trực tuyến liên hệ với Ban QTTB để được bố trí hội trường phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh các bộ môn, giảng viên và sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo – Đ/c Tùng: 0989.063.636 (về quản lý hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến); Trung tâm thông tin – Đ/c Huy: 0987.611..687, Đ/c Khánh 0832.421.111 (hỗ trợ kỹ thuật); Ban Quản trị thiết bị - Đ/c Hùng: 0986.822.568 (về hội trường dạy học)./.

Số lần đọc: 31777
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà