Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 10/11/2021 - 16:52

TB: v/v Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 1178/TB-HVTC ngày 05 tháng 11 năm 2021

Ngày 29/10/2021, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 dưới sự chủ trì của PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2020-2021 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

 Trong học kỳ vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid­­-19 rất phức tạp, xong với sự đồng tâm, đồng lòng, chủ động, đoàn kết, sáng tạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Kết luận giao ban học kỳ II năm học 2020-2021. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu như: Hoàn thiện quy định về giảng viên kiêm môn, kiêm chức; tăng cường cho sinh viên trải nghiệm thực tế, xúc tiến nghiên cứu xây dựng quy định về việc tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa; nghiên cứu, xây dựng quy định xét quy đổi điểm giữa các môn học/ học phần đã tích lũy cho sinh viên chuyển từ trường khác về Học viện, chuyển hệ. Đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

 Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phát huy các ưu điểm và khắc phục các nhược điểm, chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn rất phức tạp cần phải có sự linh hoạt, thay đổi, mềm dẻo để đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức các hoạt động của Học viện nói chung và hoạt động giảng dạy nói riêng. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng (Phụ lục kèm theo), trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, truyền thống tự hào cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân.

2. Chuẩn bị dữ liệu, sớm xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2022; có kế hoạch truyền thông về công tác tuyển sinh của Học viện; xác định mức học phí trong Đề án tuyển sinh. (Học viện phấn đấu tự chủ tài chính vào năm 2022).

3. Rà soát, hoàn thiện quy định đào tạo trình độ đại học theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, học cùng lúc hai chương trình. Sớm có kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo từ xa.

5. Nghiên cứu, tìm phần mềm thi trực tuyến phù hợp, tăng cường thi trắc nghiêm khách quan. Đối với các bộ môn có số lượng môn học > 3 phải tổ chức thi trắc nghiệm trên 50% môn học; các bộ môn còn lại tổ chức thi trắc nghiệm 100%..

6. Nghiên cứu, ưu tiên bố trí nguồn tài liệu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên, ưu tiên viết giáo trình, bài giảng gốc; nghiên cứu đề xuất về việc viết giáo trình cho giảng dạy sau đại học.

7. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung giảng dạy của từng môn học.

8. Nghiên cứu xây dựng thời khóa biểu kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để ứng phó phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh; bố trí số lượng sinh viên linh hoạt theo lớp học trực tiếp, trực tuyến để tiến tới đăng ký tín chỉ theo giảng viên. Xây dựng cơ chế trợ giảng, hệ số lớp đông.

9. Bố trí giảng day môn Giáo dục quốc phòng sớm cho sinh viên CQ58, CQ59.

10. Có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi thực tập.

11. Đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo tự đánh giá kiểm định cơ sở đào tạo; hướng tới cơ sở kiểm định có uy tín trong nước và khu vực.

12. Các khoa, CVHT lưu ý, nhắc nhở sinh viên về chuẩn đầu ra đối với khóa của mình để chủ động sớm hoàn thiện chuẩn đầu ra.  

13. Có kế hoạch khảo sát đánh giá giảng viên cho phù hợp. Xác định rõ mục tiêu, việc sử dụng kết quả khảo sát đánh giá giảng viên.

14. Cải tiến nội dung, cách thức, quy trình khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp, qua đó thấy rõ được chất lượng đào tạo, nhu cầu của xã hội, từ đó xác định được ngành, chuyên ngành đào tạo cần được mở rộng, phát triển hoặc xây dựng mới.

15. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

16. Đảm bảo thanh toán theo chế độ, theo quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo đề xuất khi phát sinh nhiệm vụ đột xuất.

17. Các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, tổ chức thực hiện các ý kiến đề xuất nếu thấy phù hợp đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

18. Các đơn vị chủ động rà soát, tìm các biện pháp thực hiện các công việc còn tồn đọng nêu trên.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Số lần đọc: 1655
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà