Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 15/11/2021 - 15:46

TB: v/v tổ chức lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” Chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ56 năm học 2021 - 2022
Số: 147/TB-QLĐT ngày 15 tháng 11 năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 1000/TB-HVTC ngày 27/9/2021 của Ban CTCT&SV  về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2021 - 2022,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” Chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ56 từ ngày 26/11/2021 đến ngày 28/11/2021, hình thức học trực tuyến ID: 581 - 058 - 1000 (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

2. Lưu ý: Sinh viên CQ56 nếu không tham gia học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên”, không có bài thu hoạch đạt yêu cầu sẽ không được cấp giấy chứng nhận, không được đánh giá nội dung này trong điểm rèn luyện Học kỳ 1 (2021 - 2022). Sinh viên học chéo buổi với lịch học chính khóa (trường hợp sinh viên trùng lịch học đối với học phần/môn học đã thông báo, sinh viên chủ động báo cáo Khoa QLSV liên quan và tham gia học vào buổi học phù hợp).

Thời gian: Học sáng từ 8h30’; Học chiều từ 14h00’; Học tối từ 19h00'

Số lần đọc: 16989
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà