Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 02/03/2022 - 14:52

TB: v/v điều chỉnh thời gian xét công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 chương trình chất lượng cao
Số: 174/TB-HVTC ngày 01 tháng 3 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1033/TB-HVTC ngày 05/10/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên CQ56 chương trình chất lượng cao.

Căn cứ đề nghị của Ban điều hành chương trình chất lượng cao về việc điều chỉnh thời gian xét công nhận tốt nghiệp, Học viện Tài chính thông báo:

1. Điều chỉnh thời gian xét công nhận tốt nghiệp đối với CQ56 chương trình chất lượng cao

TT

Nội dung

Thời gian theo Thông báo số 1033/TB-HVTC

Thời gian

điều chỉnh

Ghi chú

1

Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp về Ban KT&QLCL

05/3 - 07/3/2022

11/3 – 14/3/2022

 

2

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

14/3 - 16/3/2022

24/3 – 25/3/2022

 

3

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và quyết định công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng tốt nghiệp

15/4/2022

20/4/2022

 

4

Bế giảng khóa học

8 /2022

8 /2022

           

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

Các khoa, ban liên quan phối hợp tổ chức thực hiện lịch thực tập tốt nghiệp điều chỉnh theo thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4876
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà