Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 29/03/2022 - 8:31

TB: v/v hình thức giảng dạy, học tập đối với các hệ đào tạo đại học
Số 287/TB-HVTC ngày 28 tháng 3 năm 2022

Căn cứ tình hình kiểm soát dịch Covid-19 hiện nay và điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tiếp kết hợp với trực tuyến

- Học viện tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đối với sinh viên hệ Đại học chính quy từ ngày 04/4/2022 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 đã thông báo. Riêng các hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2; các lớp học cùng lúc 2 chương trình; các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù thực hiện giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến.

- Sinh viên CQ58 học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tập trung tại các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo lịch đã thông báo.

2. Yêu cầu đối với giảng viên và sinh viên

- Trong thời gian giảng dạy và học tập kết hợp, giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học tập trực tiếp phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Nếu giảng viên, sinh viên có biểu hiện bất thường liên quan đến Covid-19 phải báo Trạm Y tế (ĐT: 0912.713.500 hoặc 0983.177.638) để được hỗ trợ kịp thời.

- Giảng viên thuộc diện phải cách ly y tế báo cáo Trưởng bộ môn để được bố trí giảng thay hoặc chuyển sang giảng dạy hoàn toàn trực tuyến, đồng thời thông báo cho sinh viên.

- Sinh viên thuộc diện phải cách ly y tế trong thời gian học phải báo cáo giảng viên giảng dạy để được chấp nhận học tập trực tuyến.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập; tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 ./.

Số lần đọc: 29943
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà