Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 05/04/2022 - 8:37

TB: Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số: 291/TB-HVTC ngày 30 tháng 3 năm 2022

Ngày 24/3/2022, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 dưới sự chủ trì của PGS.,TS. Trương Thị Thủy Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021-2022 đến nay; kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Trong học kỳ vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid­­-19 rất phức tạp, xong với sự đồng tâm, đồng lòng, chủ động, đoàn kết, sáng tạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo, tăng cường phối hợp trong quản lý, phục vụ đào tạo, cơ bản hoàn thành công tác theo Kết luận giao ban học kỳ I năm học 2021-2022. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số công việc chưa đảm bảo yêu cầu, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện phát huy các ưu điểm và khắc phục các nhược điểm, chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai nhiệm vụ đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn rất phức tạp cần phải có sự linh hoạt, thay đổi, mềm dẻo để đáp ứng được yêu cầu trong tổ chức các hoạt động của Học viện nói chung và hoạt động giảng dạy nói riêng. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng (Phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY], trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, truyền thống tự hào cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Học viện, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 các hệ đào tạo, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, đúng quy định và đảm bảo được chất lượng đầu vào. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện; tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh trực tuyến.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ Đại học chính quy diện xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh vừa đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4. Tiếp tục tổ chức rà soát, chỉnh sửa các quy định đào tạo liên quan phù hợp với Quy chế đạo tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính (Quyết định số 1448/Q Đ-HVTC ngày 21/12/2021)

5. Hoàn thiện và lưu hành chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy (chương trình chuẩn) các chuyên ngành.

6. Tiếp tục rà soát nội dung và xây dựng đề cương chi tiết các môn học, đặc biệt là các môn học trong CTĐT CLC, viết giáo trình và bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2021-2022.

7. Tiếp tục cải thiện phần mềm thi trực tuyến và tăng cường thi trắc nghiêm khách quan.

8. Tổ chức thu nhận hồ sơ sinh viên CQ59; đăng ký và phân chuyên ngành cho sinh viên CQ59 chương trình chuẩn.

9. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án của sinh viên, học viên. 

10. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tuyển sinh đào tạo từ xa trong thời gian tới.

11. Xây dựng và lưu hành kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 các hệ.

12. Tiếp tục xây dựng thời khóa biểu kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để ứng phó phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến dịch bệnh; bố trí số lượng sinh viên linh hoạt theo lớp học trực tiếp, trực tuyến để tiến tới đăng ký tín chỉ theo giảng viên. Xây dựng cơ chế trợ giảng, hệ số lớp đông.

13. Lập lịch, tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2021-2022 chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi học kỳ theo kế hoạch đối với các hệ đào tạo đảm bảo đúng quy trình, quy định của Học viện.

14. Tiếp tục tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng & An ninh cho sinh viên CQ58, CQ59.

15. Tăng cường công tác phổ biến quán triệt, tư vấn, hỗ trợ sinh viên đạt chuẩn đầu ra sớm hơn. Tăng cường công tác rà soát, đối chiếu từng kỳ, từng năm để có biện pháp tư vấn hỗ trợ sinh viên hạn chế sinh viên thôi học, ngừng học.

16. Tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống dịch; tổ chức tiêm chủng mũi 2, 3 cho CBVC và sinh viên đang ở ký túc xá; tư vấn, hỗ trợ F0, F1 là CBVC và sinh viên; quản lý theo dõi, cấp thuốc cho F0 là CBVC, sinh viên cách ly tại ký túc xá Học viện.

17. Tăng cường công tác hỗ trợ sinh viên quay lại trường học tập, đặc biệt là sinh viên đang ở ký túc xá Học viện.

18. Các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, tổ chức thực hiện các ý kiến đề xuất nếu thấy phù hợp đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

19. Các đơn vị chủ động rà soát, tìm các biện pháp thực hiện các công việc còn tồn đọng nêu trên.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Số lần đọc: 5912
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà