Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 29/04/2022 - 21:14

TB: v/v Kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59
Số: 426/TB-HVTC ngày 29 tháng 4 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 287/TB-HVTC ngày 28/3/2022 của Giám đốc Học viện về kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp kết hợp với trực tuyến đối với các hệ đào tạo đại học;

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 như sau:

1. Thời gian đón tiếp: Ngày 07, 08/5/2022 (Thứ 7, Chủ nhật)

- Buổi sáng:  Từ 08h00’-- 10h45’

- Buổi chiều: Từ 13h30’ -- 16h30’

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1, 2, 3 khu giảng đường - Học viện Tài chính (Số 58, phố Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN).

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Họp Ban đón tiếp:

+ Thời gian: 09h00’ ngày 04/5/2022 (Thứ 4) tại Phòng họp A1- 58 Lê Văn Hiến.

Thành phần: Ban chỉ đạo đón tiếp gồm: Ban Giám đốc Học viện; Trưởng các đơn vị: QLĐT; CTCT&SV; TCKT, QTTB, VPHV; Ban ĐHCLC; Trạm Y tế; Đoàn TN-Hội SV; Ban TTGD; cán bộ tham gia đón tiếp.

2. Thành phần tham gia trong buổi đón tiếp:

- Ban chỉ đạo chung và trực tiếp: 

Ban GĐHV (04 người), Ban QLĐT (03 người), Ban CTCT&SV (01người), Ban TCKT (01 người), Ban QTTB (01 người); Văn phòng HV (01 người); Đoàn TN (01 người); Trạm Y tế (02 người)

- Cán bộ tham gia đón tiếp:

+ Cán bộ đón tiếp tại các bàn: Ban QLĐT: 10 người; Ban CTCT&SV: 03 người; Ban TTGD: 02 người; ĐTN: 01 người + 13 SV nhận sổ đoàn.

+ Cán bộ phục vụ đón tiếp: VPHV (05 người: 04 bảo vệ khu vực xung quanh các hội trường đón tiếp, sân trường, 01 chuẩn bị nước uống); QTTB (Ban QTTB phân công nhiệm vụ trực tiếp: âm thanh, loa đài, điện, trực đóng mở cửa HT; kê dọn bàn, vệ sinh xung quanh HT đón tiếp); Trạm Y tế (02 người); Công an trật tự khu vực bên ngoài (01 người); ĐTN-HSV: 30 SV tình nguyện

+ Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ tham gia đón tiếp (Phụ lục 01) [XEM TẠI ĐÂY]

Các cán bộ tham gia trực tiếp đón tiếp nghiên cứu quy trình đón tiếp; tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối tổ chức các công việc liên quan đến kiểm tra và thu nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị hồ sơ (đã đăng tải lên CTTĐT ngày 24/02/2022).

- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, kiểm tra, thu nhận hồ sơ, giấy tờ liên quan đến QLĐT, các giấy tờ ưu tiên…

- Giải đáp các vướng mắc về thủ tục đón tiếp, hồ sơ của sinh viên; cấp lại GBNH.

- Chuẩn bị các tài liệu, ấn phẩm, hồ sơ trúng tuyển, các tài liệu hướng dẫn sinh viên đến nộp hồ sơ.

- Cung cấp DS thu hồ sơ theo từng bàn đón tiếp của SV cho cán bộ đón tiếp.

- Tổng hợp số liệu SV thực tế nhập học báo cáo Ban GĐHV (sau mỗi ngày đón tiếp).

- Lập dự trù kinh phí, tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến buổi đón tiếp.

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thu nhận hồ sơ theo số lượng phân công.

3.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thu nhận hồ sơ theo số lượng phân công; tiếp nhận bàn giao hồ sơ SV nhập học từ các cán bộ tham gia đón tiếp sau khi kết thúc đợt nhập học.

- Chuẩn bị túi hồ sơ sinh viên và bàn giao cho CB đón tiếp tại các bàn đón tiếp.

3.3. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Đoàn TN để chuẩn bị tư liệu truyền thống (giới thiệu thông tin, hình ảnh,...) về Học viện để tuyên truyền tại HT700, PH A1 phục vụ đón tiếp sinh viên.

- Chủ động xin cấp nước uống và phục vụ nước cho cán bộ đón tiếp, sinh viên, phụ huynh…tại các buổi đón tiếp.

- Chủ động liên hệ với Công an Phường Đức Thắng để bố trí cán bộ công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thu nhận hồ sơ.

- Cử cán bộ Tổ bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ và duy trì trật tự tại khu vực các hội trường đón tiếp, cổng và sân Học viện theo phân công.

3.4. Các Khoa quản lý sinh viên chuyên ngành

Thông báo cho tất cả các lớp sinh viên CQ59 và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và đến làm thủ tục nộp hồ sơ theo kế hoạch và thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang theo quy định.

3.5. Ban Quản trị thiết bị

- Chạy thông báo trên bảng điện tử trước PHA1 “Học viện thu nhận hồ sơ sinh viên CQ59 vào ngày 07 & 08/5/2022”

- Chuẩn bị nước xát khuẩn tay nhanh đặt tại các vị trí phù hợp theo đề nghị của Trạm Y tế.

- Chuẩn bị hội trường; trực loa đài, loa pin ở các HT tổ chức đón tiếp.

- Đảm bảo công tác vệ sinh tại các hội trường, tiền sảnh hội trường đón tiếp, sân trường, khu vệ sinh quanh khu vực tổ chức đón tiếp.

- Kê, dọn bàn ghế tại các HT đón tiếp, tiền sảnh PHA1, HT700.

Lưu ý: Các khâu công việc nêu trên hoàn thành trước 17h00’ ngày 06/5/2022.

3.6. Đoàn TNCSHCM

- Cử và phân công sinh viên tham gia thu nhận Sổ Đoàn viên tại các bàn.

- Cử và phân công sinh viên tình nguyện tham gia trực cửa và hướng dẫn SV vào các bàn đón tiếp.

- Hướng dẫn sinh viên và phụ huynh trước khi vào làm thủ tục nộp hồ sơ.

- Phối hợp với VPHV chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện để tuyên truyền tại HT700, PHA1 phục vụ đón tiếp.

3.7. Ban Tài chính kế toán

- Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vấn đề liên quan đến buổi đón tiếp.

- Trình duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức buổi đón tiếp trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.

3.8. Trạm Y  tế: 

- Cử cán bộ trực tại Phòng nước giảng viên (cạnh PH A1).

- Chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid 19 theo quy định.

3.9. Ban TTGD: Cử cán bộ tham gia tổ chức đón tiếp theo số lượng phân công.

Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp thu nhận hồ sơ của sinh viên hệ Đại học chính quy khoá 59. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Số lần đọc: 16737
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà