Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 04/05/2022 - 11:0

TB: v/v điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến
Số: 36/TB-QLĐT ngày 04 tháng 05 năm 2022

Căn cứ thông báo số 426/TB-HVTC ngày 29 tháng 4 năm 2022 về Kế hoạch tổ chức thu nhận hồ sơ đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59. Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy các hội trường học liên quan đã bố trí vào Sáng và Chiều ngày 07/05/2022 như sau:

TT

HT đã bố trí Sáng và Chiều

ID học trực tuyến

1

101CL-ĐT

581-058-0005

2

102CL-ĐT

581-058-0006

3

103CL-ĐT

581-058-0007

4

107CL-ĐT

530-053-0011

5

108CL-ĐT

530-053-0012

6

201CL-ĐT

530-053-0013

7

202CL-ĐT

530-053-0014

8

203CL-ĐT

581-058-1203

9

207CL-ĐT

581-058-1207

10

208CL-ĐT

581-058-1208

11

301CL-ĐT

581-058-1301

12

302CL-ĐT

581-058-1302

13

303 - ĐT

530-053-0015

14

307CL-ĐT

581-058-0019

15

308CL-ĐT

581-058-0032

Ghi chú: Số điện thoại liên hệ để giải đáp vướng mắc (nếu có): 0986.82.25.68 (về hội trường học), 0983.51.07.99 (về điều chuyển lịch học mới)

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hình thức giảng dạy đối với các hội trường liên quan cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 21317
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà