Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 26/07/2022 - 10:2

TB: v/v Điều chỉnh hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến
Số: 768/TB-HVTC ngày 25 tháng 7 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/05/2022 của Giám đốc Học viện v/v giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 630/TB-HVTC ngày 20/06/2022 của Giám đốc Học viện v/v tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ  thông báo  của Ban Quản trị thiết bị về việc điều chỉnh về Hội trường Học kỳ I năm học 2022-2023;

Do tiến độ thi công xây dựng chưa kịp để bàn giao hội trường học, Học viện Tài chính thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy các hội trường học tại cơ sở mới số 69 Đức Thắng đã bố trí từ ngày 01/08/2022 - 31/08/2022 từ hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức giảng dạy trực tuyến(có ID học chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Nhiệm vụ các đơn vị liên quan:

- Ban QTTB cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên chuyển đổi hình thức từ giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến.

- Ban QTTB có văn bản về tiến độ sử dụng hội trường tại cơ sở mới - số 69 Đức Thắng về ban QLĐT trước ngày 26/8/2022 để Ban QLĐT thông báo cho giảng viên và sinh viên biết được hình thức giảng dạy.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; chủ động thông báo lịch điều chuyển hình thức giảng dạy đối với các hội trường liên quan cho cố vấn học tập các lớp biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 7381
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà