Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 12/08/2022 - 19:52

TB: v/v điều chỉnh lịch học và hội trường học
Số: 84/TB-QLĐT ngày 12 tháng 08 năm 2022

Căn cứ thông báo Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2022 tại Học viện Tài chính, Ban Quản lý đào tạo thông báo một số nội dung liên quan đến lịch học chính khóa và hội trường học như sau:

1, Đối với sinh viên CQ57CLC và CQ58CLC nghỉ học chính khóa thứ 6 ngày 19 tháng 8 năm 2022 để tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Học viện tài chính. Sinh viên sẽ tham dự 5 tiết theo đúng ca học và hội trường học đã bố được Ban Quản lý đào tạo bố trí học ở Học kỳ 1 (2022-2023).

2, Tất cả các lớp tín chỉ học theo chương trình Đại trà được bố trí học tại các hội trường sau sẽ nghỉ học vào thứ 6 ngày 19 tháng 8 năm 2022 để sử dụng Hội trường tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế:

Ca Sáng gồm các Hội trường sau: 101CL-ĐT; 102CL-ĐT; 103CL-ĐT, 201CL-ĐT; 205A-CL-ĐT; 205B-CL-ĐT; 301CL-ĐT; 302CL-ĐT; 305B-CL-ĐT; 307CL-ĐT; 308CL-ĐT;

Ca Chiều gồm các Hội trường sau: 101CL-ĐT; 102CL-ĐT; 103CL-ĐT; 107CL-ĐT; 201CL-ĐT; 205A-CL-ĐT; 205B-CL-ĐT; 305B-CL-ĐT; 301CL-ĐT; 302CL-ĐT; 307CL-ĐT; 308CL-ĐT;

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị cử cán bộ trực theo dõi để hướng dẫn các khóa/lớp sinh viên thực hiện theo lịch đã thông báo.

- Các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan, Ban Điều hành Chất lượng cao thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện; cố vấn học tập các lớp liên quan biết thông tin và trả lời sinh viên khi cần thiết.

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên giảng dạy các học phần/môn học thuộc Bộ môn biết và chủ động giảng bù.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2078
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà