Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ bảy, 06/01/2024 - 9:5

TB: v/v Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2023 - 2024
Số: 26/TB-HVTC ngày 05 tháng 01 năm 2024

Ngày 04/01/2024, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2023-2024. Được sự ủy quyền của GS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.,TS. Trương Thị Thủy – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đào tạo từ sau Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023 đến nay; đồng thời đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện.

Chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

 Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ II năm học 2022- 2023. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành và yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

II. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Các công việc trọng tâm cần tăng cường phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ (có phụ lục kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY], trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giảng viên và sinh viên; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của Học viện; tạo ra môi trường giáo dục văn minh trên tinh thần phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, Chính quyền và các đoàn thể trong Học viện.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm 2024 các hệ đào tạo, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, đúng quy định và đạt chất lượng đầu vào tốt. Chú trọng xây dựng Quy chế và Đề án tuyển sinh năm 2024 phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Học viện; lập kế hoạch và tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024 khoa học, chuyên nghiệp và tạo hiệu ứng tốt đối với thí sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội.

3. Thường xuyên rà soát, đổi mới nội dung chương trình đào tạo (CTĐT), đề cương học phần phù hợp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và yêu cầu chuẩn đầu ra của CTĐT; đặc biệt, hoàn thành Đề án đổi mới CTĐT định hướng nghề nghiệp thay thế cho CTĐT chất lượng cao, hoàn thành CTĐT mới đối với các chuyên ngành mở năm 2023. Đồng thời, hoàn thiện giáo trình, bài giảng gốc các môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm học 2023-2024. Tăng cường công tác biên soạn giáo trình phục đào tạo sau đại học.

4. Chú trọng đổi mới phương pháp dạy – học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp, chương trình dạy học gắn chặt chẽ lý luận với thực tiễn để đảm bảo cho sinh viên ra trường có việc làm.

5. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức trong Học viện.

6. Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý đào tạo, NCKH và hoạt động dạy – học.

7. Tiếp tục triển khai công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

8. Tiếp tục rà soát, cập nhật phần mềm thi TNM đảm bảo đánh giá người học một cách khách quan, công bằng. Rà soát, bổ sung đề thi (gồm cả thi TNM) hàng kỳ đảm bảo đúng quy trình, quy định và phù hợp với chương trình dạy học.

9. Lập và lưu kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025 các hệ đào tạo; thời khóa biểu học kỳ I (2024-2025), lịch thi học kỳ II (2023-2024); lịch học và thi lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù học đợt 2 học kỳ II (2023-2024), đợt 1 học kỳ I (2024-2025), kỳ phụ 2023-2024. Tổ chức đăng ký tín chỉ và xử lý kết quả đăng ký tín chỉ lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; kỳ phụ 2023-2024; học kỳ I (2024-2025). Lập lịch và phối hợp tổ chức cho sinh viên CQ61 đi học GDQP&AN tại Đại học Hùng vương trong học kỳ II (2023-2024).

10. Tổ chức thi, chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2023-2024; các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù; các lớp kỳ phụ 2023-2024 đảm bảo đúng quy chế, quy trình và kịp thời.

11. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi; công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ đại học và sau đại học theo quy định.

12. Các khoa, cố vấn học tập quan tâm, nhắc nhở sinh viên hoàn thành tốt chuẩn đầu ra của khóa học để đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

13. Nâng cao chất lượng phục vụ, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và truyền thông nội bộ nhằm không ngừng nâng cao hình ảnh và vị thế của Học viện.

14. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy – học và nâng cao ý thức sử dụng trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các hệ đại học và sau đại học.

Học viện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Số lần đọc: 6056
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà