Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 02/05/2019 - 15:29

TB nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2019 hệ ĐHCQ

     Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
     Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HVTC ngày 18/03/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019,
     Học viện Tài chính thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ đại học chính quy diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2019 như sau:
1. Hồ sơ, điều kiện và nguyên tắc xét tuyển
a. Hồ sơ gồm:
     (1) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT theo mẫu của Học viện (mẫu 1a).
     Trường hợp thí sinh có nhu cầu đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao thì kê khai thêm mẫu 1b. Ngay sau khi trúng tuyển vào hệ đại học chính quy chương trình đại trà, Học viện Tài chính tổ chức xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển chương trình chất lượng cao đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh: IELTS, TOEFL iBT, SAT. Những thí sinh trúng tuyển vào hệ đại học chính quy nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh, Học viện sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh ngay khi xác nhận nhập học. Mức phí xét tuyển: 400.000VNĐ/thí sinh.

Tải mẫu 1a  TẠI ĐÂY      |     Tải mẫu 1b   TẠI ĐÂY
      (2) Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo gồm:
     + Bản photo công chứng học bạ THPT.
     + Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có): Giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng nhận IELTS, TOEFL iBT; SAT; giấy chứng nhận thí sinh là người dân tộc, giấy chứng nhận con thương binh hoặc các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh.
     + Bản giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ/Sở) về nội dung đề tài dự thi cấp bộ, cấp tỉnh liên quan đến một trong các môn học (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn).
Thí sinh chỉ nộp 01 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện.
b. Điều kiện nộp:
     Những thí sinh học ở các trường THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt, đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành và thuộc một trong các đối tượng sau:
     * Thí sinh được đăng ký tất cả các ngành của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
     (1) Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
     (2) Học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
(Những thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2019 phải kèm theo một trong các điều kiện sau:
- Có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.)
     (3) Học lực giỏi 2 năm trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
     * Thí sinh được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu thuộc một trong những đối tượng sau:
     (4) Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
     (5) Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.

c. Nguyên tắc xét tuyển
- Xét tuyển lần lượt theo thứ tự từ ưu tiên 1 đến ưu tiên 7, trong cùng một mức thứ tự ưu tiên, xét từ cao xuống thấp dựa vào điểm xét tuyển cho đến hết số lượng theo chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
- Điểm xét tuyển lấy đến 2 chữ số thập phân để xét tuyển. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp.
Thứ tự ưu tiên xét  tuyển:
     Thứ tự ưu tiên 1: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
     Thứ tự ưu tiên 2: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
     Thứ tự ưu tiên 3: Thí sinh các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn của trường THPT năng khiếu/chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu/chuyên cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:
- Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
     + Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
     + Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.
     Thứ tự ưu tiên 4: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực giỏi 2 năm trở lên trong đó có năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW của một trong các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW có môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi về một trong lĩnh vực Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn.
- Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
- Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
     Thứ tự ưu tiên 5: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc được đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngành Kinh tế của Học viện nếu đủ 1 trong các điều kiện sau:
- Học lực giỏi năm lớp 12 và kèm theo một trong các yêu cầu sau:
     + Thí sinh có kết quả thi SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt tối thiểu từ 1050/1600 hoặc 1650/2400 điểm.
     + Kết quả điểm IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm  hoặc TOEFL iBT đạt tối thiểu từ 55 điểm.
- Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW trở lên của một trong các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn.
     Thứ tự ưu tiên 6: Thí sinh trường THPT chuyên/năng khiếu quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp cấp Tỉnh/ thành phố trực thuộc TW đạt học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0 (thí sinh học các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn được ưu tiên xét tuyển trước các lớp khác).
     Thứ tự ưu tiên 7: Thí sinh học trường THPT trên toàn quốc đạt học lực giỏi 3 năm trong đó kết quả học tập lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển không dưới 7,0.
2. Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ.
a. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

     + Học viện tổ chức tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 30/5 đến 14/6/2019, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/6 - 04/7/2019, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2019 đến 17h00’ ngày 07/7/2019.
Thời gian buổi sáng (8h00’ – 11h00’), buổi chiều (13h30’ – 17h00’) các ngày trong tuần (cả thứ 7, chủ nhật).
     + Xét tuyển, gửi dữ liệu về Bộ GDĐT, công bố kết quả dự kiến trước ngày 15/7/2019 trên website của Học  viện.
     + Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học dự kiến trước ngày 20/7/2019 và phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (chi tiết trên website của Học viện).
     Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Học viện dành chỉ tiêu cho thí sinh khác trong đợt xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT.
b. Hình thức đăng ký:
Thí sinh đăng kí xét tuyển theo một trong ba hình thức sau:
     - Đăng ký online qua website của Học viện (từ ngày 30/5 đến 10/6/2019)
     - Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 01/6/2019 đến ngày 14/6/2019 tại hội trường 700, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
     Đặc biệt: Học viện sẽ có buổi tư vấn tực tiếp vào 08h00’-09h00’ ngày 01/6/2019 tại hội trường 700 trước khi thí sinh nộp hồ sơ. Ngoài ra, thí sinh, phụ huynh có thể xem tư vấn trực tuyến vào 20h00’-21h30’ các ngày 06/5/2019 (thứ 2); 13/5/2019 (thứ 2); 20/5/2019 (thứ 2); 03/6/2019 (thứ 2) và 16/7/2019 (thứ 3).
      Từ ngày 05/7/2019 đến 17h00’ ngày 07/7/2019, Học viện tiếp tục nhận hồ sơ tại hội trường 700 Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
     - Nộp hồ sơ qua đường bưu điện qua thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ phòng 110, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà  Nội. (Thời hạn hồ sơ gửi về Học viện hợp lệ được tính theo dấu của bưu điện hoặc dấu trên thư chuyển phát nhanh).
c. Lệ phí xét tuyển
    - Lệ phí xét tuyển:
     + Hệ đại học chính quy chương trình đại trà: 100.000 đồng/hồ sơ.
     + Hệ đại học chính quy chương trình chất lượng cao: 400.000 đồng/hồ sơ.
    - Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp, đồng thời nộp trực tiếp lệ phí tại Học viện.
    - Thí sinh đăng ký online qua website Học viện, nộp lệ phí hoặc chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng như sau:
            Chủ tài khoản: Học viện Tài chính
            Số tài khoản: 2151 0000 385 377
            Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.
            Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.
    - Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện theo thư đảm bảo hoặc chuyển phát nhanh, đồng thời nộp lệ phí tại bưu điện theo mẫu của bưu điện, ghi rõ: HTC(mã trường) + Họ tên thí sinh + số chứng minh nhân dân.
     Học viện không hoàn lại lệ phí đăng ký xét tuyển và hồ sơ đăng ký xét tuyển.
     Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 024.38.362.161 hoặc 0961.481.086 hoặc 0967.684.086.
     Email: tuvantuyensinh2019@hvtc.edu.vn

 

Số lần đọc: 18474
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà