Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 24/05/2019 - 10:54

TB Kế hoạch tổ chức đón tiếp thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào KQHT bậc THPT vào hệ ĐHCQ khóa 57 năm 2019
Số: 563/TB-HĐTS ngày 24 tháng 5 năm 2019

     Căn cứ thông báo số 435/TB-HVTC ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2019 hệ đại học chính quy;
     Căn cứ quyết định số 528/QĐ-HVTC ngày 06/5/2019 của Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và các tổ giúp việc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2019,
     Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức đón tiếp thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy khóa 57 năm 2019 như sau:
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ  
1. Thời gian:     Đợt 1: Từ 30/5 - 14/6/2019.
                           Đợt 2: Từ 05/7 - 07/7/2019.
                  (Làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật).
    Buổi sáng: 08h00 – 11h00; Buổi chiều: 13h30 – 17h00.
2. Địa điểm: Hội trường 700 – Học viện Tài chính, số 58 Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
1. Thành phần tham gia
- Chỉ đạo chung: Ban GĐHV (03 người),  Ban QLĐT – UVTT (01 người).
- Chỉ đạo trực tiếp: Ban GĐHV (01 người), Ban QLĐT (02 người); Ban CTCT&SV (01 người), Ban TCKT (01 người), Đoàn TN (01 người), VPHV (01 người), QTTB (01 người); Trung tâm TT (01 người), Ban ĐH CLC (01 người).
- Tham gia đón tiếp (gồm: tư vấn, thu nhận hồ sơ, ...): Ban QLĐT (02 người), Ban TCKT (02 người), Ban CTCT&SV (02 người), Ban TTGD (02 người), Ban TCCB (01 người), VP Đảng đoàn (01 người), Ban điều hành CLC (01 người) và sinh viên tình nguyện (10 người).
- Tham gia tiếp nhận hồ sơ trực tuyến :  Ban QLĐT (03 người), Ban TCKT (01 người).
- Tham gia tiếp nhận hồ sơ qua bưu điện: Ban QLĐT (04 người), VPHV (01 người).
- Tham gia nhập soát dữ liệu, hỗ trợ và dự phòng đón tiếp; phục vụ đón tiếp thí sinh:
Ban QLĐT (05 người), Ban KT&QLCL (02 người), Ban CTCT&SV (02 người), Ban TTGD (02 người), Ban QTTB (02 người) và sinh viên tình nguyện (20 SV).
2. Tổ chức bàn đón tiếp thí sinh và xử lý dữ liệu: căn cứ vào số lượng thí sinh đến tham dự, HĐTS sẽ bố trí lực lượng phù hợp đảm bảo nguyên tắc phục vụ tốt nhất thí sinh và phụ huynh đến nộp hồ sơ.
3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
3.1- Ban Quản lý đào tạo
- Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh.
- Phối hợp với các Ban và đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp, thu nhận hồ sơ, nhập dữ liệu của thí sinh...
- Giải đáp các vướng mắc về hồ sơ, tư vấn cho thí sinh.
- Cử cán bộ và phân công cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.
- Tổng hợp, xử lý dữ liệu, báo cáo Ban Giám đốc Học viện.
3.2- Ban Điều hành chất lượng cao
- Cử cán bộ tham gia tư vấn cho thí sinh và phụ huynh các vấn đề liên quan đến chương trình chất lượng cao.
- Chuẩn bị backdrop giới thiệu thông tin phục vụ tuyển sinh chương trình chất lượng cao.
3.3- Ban Công tác chính trị và sinh viên
- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh theo số lượng phân công.
- Cử người chụp ảnh, viết bài về hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2019.
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc thu nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2019.
3.4- Văn phòng Học viện
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc thu nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2019.
- Phối hợp với Đoàn TN chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh.
- Phối hợp với Đoàn TN thiết kế, trang trí các banner, backdrop, standee,.. tại khu vực đón tiếp thí sinh. Treo khẩu hiệu: “CHÀO MỪNG THÍ SINH ĐẾN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 57” tại khu vực cổng chính và sảnh hội trường A1.
- Cử cán bộ bảo vệ làm nhiệm vụ trực và duy trì trật tự tại khu vực tổ chức đón tiếp, cổng và sân Học viện.
- Bố trí, sắp xếp chỗ để ô tô của cán bộ hợp lý tạo không gian thông thoáng cho toàn bộ khu vực đón tiếp thí sinh.
- Chuẩn bị nước uống và cử người phục vụ nước uống trong các ngày đón tiếp thí sinh.
3.5- Ban Quản trị thiết bị
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc thu nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2019.
- Chuẩn bị bố trí bãi gửi xe, cử cán bộ trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp), đảm bảo việc trông giữ xe của phụ huynh, thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chuẩn bị bảng hướng dẫn thí sinh gửi xe đúng quy định).
- Chuẩn bị bàn ghế, loa đài, loa pin,..; bố trí quạt ở khu vực tổ chức đón tiếp thí sinh.
- Cử cán bộ dọn dẹp vệ sinh thường xuyên tại khu vực đón tiếp thí sinh và sân trường (đặc biệt khu vực nhà vệ sinh xung quanh hội trường 700).
- Chuẩn bị các ấn phẩm phục vụ công tác đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển: Dập ghim nhỏ, bút dạ, bút mực đỏ, bút xóa, dây buộc, kéo, hồ dán và các ấn phẩm khác liên quan trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT để bàn giao cho các bàn đón tiếp theo phân công.
- Chuẩn bị 03 bảng dán thông báo để khu vực phía trước HT700.
- Cử người trực mở-đóng cửa HT 700 theo kế hoạch thông báo.
- Bố trí bảng chỉ dẫn tại cổng trường và sảnh hội trường A1 để hướng dẫn thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
3.6- Ban Tài chính kế toán
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc thu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019.
- Duyệt và thanh toán kinh phí thực tế tổ chức nhập học trên cơ sở đề xuất của các Ban, đơn vị chức năng có liên quan.
- Chủ động làm hợp đồng với bưu điện để thu lệ phí xét tuyển đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện.
- Cử người thu lệ phí xét tuyển trực tiếp tại các bàn đón tiếp, đối chiếu rà soát số tiền với ngân hàng và bưu điện.
3.7- Ban Tổ chức cán bộ, Khảo thí & quản lý chất lượng, Thanh tra giáo dục, Văn phòng Đảng đoàn
- Cử cán bộ tham gia đón tiếp thí sinh hoặc nhập soát dữ liệu, hỗ trợ và dự phòng đón tiếp theo số lượng phân công.
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét tuyển năm 2019.
3.8- Trung tâm thông tin
- Phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức tốt việc thu nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2019.
- Cập nhật và đưa thông tin lên website kịp thời theo đề nghị của các đơn vị liên quan.
3.9- Đoàn TNCSHCM
- Phối hợp với Ban QLĐT tổ chức tốt việc đón tiếp, tiếp nhận hồ sơ, tư vấn và hỗ trợ việc đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch thông báo.
- Phối hợp với Văn phòng HV chuẩn bị tư liệu truyền thống về Học viện Tài chính để tuyên truyền tại khu vực đón tiếp thí sinh, phối hợp với khoa chuyên ngành giới thiệu về khoa qua clip.
- Phối hợp với Văn phòng Học viện để hỗ trợ thiết kế, trang trí các banner, backdrop, standee,.. tại khu vực đón tiếp thí sinh.
- Cử và phân công sinh viên tình nguyện tham gia hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ các đơn vị liên quan.
3.10- Các Khoa chuyên ngành
- Gửi clip giới thiệu về Khoa, về chuyên ngành cho Đoàn TN để trình chiếu trên HT700.
4. Nhiệm vụ của cán bộ tham gia đón tiếp tại các bàn
4.1- Bàn đón tiếp thu nhận, kiểm tra hồ sơ
- Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển và được đăng ký nhiều ngành.
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu 1a (riêng thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL hoặc SAT đăng ký xét tuyển chương trình chất lượng cao phải nộp thêm Đơn xin xét tuyển theo mẫu 1b). Kiểm tra thông tin ghi trên phiếu đăng ký xét tuyển, đặc biệt các thông tin kê khai nguyện vọng mã ngành, tên ngành, tổ hợp môn,… phải chính xác.
- Học bạ THPT photo công chứng của thí sinh (kiểm tra kỹ đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ, đặc biệt đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và trước năm 2019).
- Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có): Giấy chứng nhận đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố, giấy chứng nhận IELTS, TOEFL iBT; SAT; giấy chứng nhận thí sinh là người dân tộc, giấy chứng nhận con thương binh hoặc các đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh; bản giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền (Bộ/Sở) về nội dung đề tài dự thi cấp bộ, cấp tỉnh liên quan đến một trong các môn học (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn).
- Thu lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/hồ sơ.
- Đánh số hồ sơ bằng bút mực đỏ trên phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh. Yêu cầu thí sinh ghi thông tin và ký tên vào sổ thu nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định (cán bộ đánh số hồ sơ liên tục theo số hồ sơ đã có trong sổ thu nhận hồ sơ xét tuyển, trường hợp thí sinh ghi sai thông tin trong sổ, cán bộ dùng bút xóa và đề nghị ghi lại). Ghim các giấy tờ liên quan của mỗi thí sinh vào thành 01 bộ hồ sơ.
- Sắp xếp hồ sơ xét tuyển của thí sinh theo thứ tự tăng dần và bó thành từng tập 100 hồ sơ. Trường hợp ít hơn 100 hồ sơ vào cuối mỗi buổi thì vẫn để vào 01 bó riêng (VD: bó từng tập 100 hồ sơ với các số hồ sơ từ 1 – 100, 101 – 200, …).
- Chủ động đối chiếu số lượng hồ sơ với số tiền lệ phí xét tuyển đã thu được vào cuối mỗi ngày.
- Cuối mỗi ngày đón tiếp: Bàn giao hồ sơ và sổ thu nhận hồ sơ cho Ban QLĐT tại phòng tuyển sinh tầng 2 Thư viện (qua đ/c Hương).
- Nhận các ấn phẩm liên quan để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ xét tuyển.
 (Lưu ý: Thí sinh không được rút hồ sơ và lệ phí xét tuyển).
4.2- Bàn nhập soát và xử lý dữ liệu hồ sơ xét tuyển
- Tổ chức nhập dữ liệu, rà soát số liệu hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã nộp.
- Báo cáo thông tin xét tuyển và cung cấp thông tin xét tuyển kịp thời theo yêu cầu của Ban Giám đốc Học viện.
4.3- Nhiệm vụ của các cán bộ khác tham gia đón tiếp
- Bảo vệ: Văn phòng HV cử cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ trật tự ở khu vực HTA1, tiền sảnh HT 700 và khu vực xung quanh HT đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển; khu vực sân trường và cổng trường.
- Cán bộ phục vụ: Văn phòng HV, Ban QTTB cử cán bộ phục vụ phối hợp với Ban QLĐT để tổ chức đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển; Ban QTTB cử cán bộ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô của phụ huynh và thí sinh.
- Cán bộ dự phòng đón tiếp và hỗ trợ xử lý dữ liệu hồ sơ xét tuyển: Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển, HĐTS cân đối số lượng và huy động cán bộ đón tiếp hợp lý.
- Sinh viên tình nguyện: Tham gia hỗ trợ cán bộ tại các bàn đón tiếp hoặc công tác khác theo phân công.
     Cán bộ tham gia trực tiếp đón tiếp thí sinh nghiên cứu quy trình đón tiếp; tăng cường phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có tác phong và thái độ đúng mực với phụ huynh và thí sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
     Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi đón tiếp thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT vào hệ đại học chính quy khóa 57. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời.

 

Số lần đọc: 2010
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà