Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 13/06/2019 - 10:5

QĐ: v/v công nhận sinh viên hệ Đại học chính quy CQ55 & CQ56 đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ
Số: 607/QĐ-HVTC ngày 24 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận sinh viên hệ Đại học chính quy CQ55 &CQ56 đủ điều kiện

 học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg, ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC, ngày 04/6/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN - BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục & Đào Tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo, Hội đồng xét tuyển học cùng lúc hai chương trình hệ Đại học chính quy năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 35 sinh viên hệ Đại học chính quy đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp theo hệ thống tín chỉ, trong đó có 11 sinh viên CQ55 và 24 sinh viên CQ56 (danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng,  Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Thanh tra giáo dục, Tài chính Kế toán, Quản trị thiết bị, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 1251
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà