Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 23/07/2019 - 11:16

QĐ: v/v Công nhận danh sách thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế trúng tuyển hệ Đại học chính quy khoá 57 năm 2019
Số: 816/QĐ-HVTC ngày 18 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018, thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-HVTC ngày 18/03/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Ban hành đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019; Quyết định số 775/QĐ-HVTC ngày 10/07/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019;

Căn cứ kết quả xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm 2019 hệ đại học chính quy khóa 57;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh và Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 78 thí sinh có giải quốc gia, quốc tế trúng tuyển vào học hệ đại học chính quy khoá 57 (2019-2023), trong đó có 43 thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng giải quốc gia, quốc tế theo đề án tuyển sinh của Học viện Tài chính năm 2019, 35 thí sinh diện Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT, thuộc các ngành học: Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin quản lý; Kinh tế; Ngôn ngữ Anh của Học viện Tài chính (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY].

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý đào tạo; Khảo thí và Quản lý chất lượng; Công tác chính trị và Sinh viên; Tài chính kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Số lần đọc: 1612
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà