Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 02/01/2013 - 16:42

Thông báo V/v Lịch học và thi đối với sinh viên CQ48 và CQ49 học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013
Căn cứ Thông báo số 102/TB-QLĐT ngày 08/11/2012 về việc tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013 đối với CQ48 và CQ49 ; Căn cứ danh sách nộp tiền học cùng lúc hai chương trình thực tế của sinh viên CQ48 và CQ49 .Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch học, lịch thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013 như sau:

1. Lịch học, lịch thi lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013 (Có lịch chi tiết kèm theo).

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

2.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối tổ chức đăng ký, lập kế hoạch học, thi các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013.

- Báo giảng cho các Bộ môn có học phần/môn học đủ điều kiện mở lớp riêng và ký hợp đồng học lớp ghép cho sinh viên.

- Lập danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ II năm học 2012-2013 gửi Bộ môn liên quan và Ban Khảo thí&Quản lý chất lượng trước khi vào học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các phát sinh liên quan đến học lại trong kỳ.

2.2. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi; chấm thi thi kết thúc học phần đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.

- Đôn đốc các Bộ môn chấm trả điểm thi theo đúng Quy định hiện hành để kịp thời thông báo cho sinh viên.

2.3. Ban Công tác chính trị & sinh viên

Phối hợp với các đơn vị liên quan để quản lý và giải quyết các phát sinh (nếu có) đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2012-2013.

2.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường học và thi theo kế hoạch thông báo.

- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

2.5. Ban Tài chính kế toán

- Tổng hợp thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013.

- Phối hợp với Ban QLĐT đối chiếu số liệu sinh viên đăng ký học thực tế để làm cơ sở lập danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013.

2.6. Ban Thanh tra giáo dục

Thanh tra giảng dạy và học tập đối với các lớp riêng ngoài giờ và các khâu tổ chức thi, chấm thi, … theo kế hoạch thông báo.

2.7. Bộ môn

- Nhận kế hoạch giảng dạy chính thức từ Ban QLĐT và phân công giảng viên giảng dạy các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.

- Nhận danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình các học phần/môn học học kỳ II năm học 2012-2013 từ Ban QLĐT để theo dõi và quản lý lớp học.

- Phối hợp với Ban KT&QLCL và các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý thi và chấm trả điểm thi các lớp học cùng lúc hai chương trình heo đúng Quy định hiện hành.

- Các lớp học cùng lúc hai chương trình thanh toán giờ giảng (gồm giờ giảng, bài thi, đề thi) cùng với các lớp học chính khóa (không thanh toán riêng).

2.8. Khoa Quản lý sinh viên

- Thông báo lịch học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch cho các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện.

- Phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức học và thi đối với các lớp học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013.

2.9. Sinh viên

- SV đăng ký học cùng lúc hai chương trình không được học trùng cùng thời điểm với lịch học lại (gồm cả học cải thiện và học bù).

- Xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách học cùng lúc hai chương trình học kỳ II năm học 2012-2013 trên Website: aof.edu.vn/daotao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan khác để giải quyết kịp thời./.

Quản lý đào tạo

Số lần đọc: 77
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà