Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 31/08/2015 - 18:1

V/v Tổ chức đăng ký và nộp tiền học cùng lúc hai CT theo HTTC HKI năm học 15-16 đối với sv CQ52

         Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-HVTC ngày 25/04/2015 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo học cùng lúc hai chương trình CQ52 năm học 2015-2016,
         Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên CQ52 như sau:

           - Các thông tin liên quan đến việc kết quả đăng ký: Lịch học, hội trường học, lịch thi, hội trường thi kết thúc học phần, danh sách SV học chính thức và các thông tin khác,… sinh viên xem trực tiếp trên Website: www.aof.edu.vn/daotao.
           - Trường hợp phát sinh sự cố do hệ thống Phần mềm không đăng nhập được, sinh viên xem Thông báo trên Website đăng ký tín chỉ: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.tinchi.aof.edu.vn để được hướng dẫn chi tiết.
2.    Kế hoạch học cùng lúc hai chương trình học kỳ I năm học 2015-2016
        2.1. Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016
Kế hoạch đào tạo học cùng lúc 2 chương trình của CQ52 xem trên Website www.aof.edu.vn/daotao.
        2.2. Lịch học cùng lúc 2 chương trình
+ Các học phần có số sinh viên đăng ký học từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng ngoài giờ hành chính (học tối). Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí học ghép với lịch học chính khóa (học ngày) hoặc lớp học tối phù hợp.
+ Sinh viên xem thông báo lịch học và thi chính thức tại Khoa QLSV hoặc trên Website: www.aof.edu.vn/daotao. (Xem tại đây)

3.  Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
3.1. Ban Quản lý đào tạo
  - Tổ chức đăng ký học, lập lịch học, lịch thi, lập danh sách sinh viên học cùng lúc hai chương trình và thông báo lịch chính thức cho các đơn vị liên quan sau khi có kết quả đăng ký chính thức của sinh viên.
  - Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến tổ chức học cùng lúc hai chương trình.
  - Chuyển danh sách sinh viên đăng ký học phần học cùng lúc hai chương trình về Ban Tài chính kế toán trước ngày nộp tiền ít nhất 2 ngày.
3.2. Ban Tài chính kế toán
  - Tổ chức thu tiền học phí trong kỳ theo kế hoạch đã thông báo.
  - Phôtô và chuyển danh sách sinh viên đã nộp tiền về Ban Quản lý đào tạo vào ngày 18/09/2015 để lập danh sách chính thức học cùng lúc hai chương trình.
  - Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký và nộp tiền học của sinh viên.
3.3. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) khi tổ chức đăng ký học cùng lúc hai chương trình theo kế hoạch thông báo.
3.4. Trung tâm thông tin
  - Phối hợp với Ban QLĐT và đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các sự cố máy tính, hệ thống mạng trong quá trình tổ chức đăng ký học cho SV.
  - Phối hợp với công ty Phần mềm để xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).
  - Kiểm tra tổng thể hệ thống mạng máy tính để đáp ứng việc đăng ký học của sinh viên (kể cả trên mạng diện rộng và mạng nội bộ).
        3.5. Các Khoa QLSV
- Thông báo lịch cụ thể và đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý đăng ký học đúng thời hạn đã thông báo.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến học cùng lúc hai chương trình.
4.  Yêu cầu sinh viên học cùng lúc hai chương trình
  - Có trách nhiệm xem chương trình đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo và các thông tin liên quan khác trên Website: www.aof.edu.vn/daotao.
  - Sinh viên đăng ký và nộp tiền học theo lịch đã thông báo. Ngoài thời gian thông báo, Ban Quản lý đào tạo không bố trí cho sinh viên đăng ký bổ sung học cùng lúc hai chương trình.
  - Sinh viên có thể đăng ký học lại, học cải thiện điểm các học phần học kỳ I năm học 2015-2016 nếu không trùng lịch học.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Số lần đọc: 9
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà