Tiếng Việt | English
Thứ hai, 12/12/2016 - 14:47

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Đường Thị Quỳnh Liên
Đề tài luận án: “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng đường bộ khu vực miền Trung Việt Nam”
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 527