Tiếng Việt | English
Thứ hai, 13/03/2017 - 12:10

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Phi Hùng
Đề tài luận án: “Tổ chức công tác kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 715