Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:26

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Trần Thị Quỳnh Giang
Đề tài luận án: “Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tổng công ty thép Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 281
Thông báo