Tìm
English
Thứ năm, 19/03/2020 - 11:44

Vai trò của Chi bộ khoa Tài chính doanh nghiệp trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
Trong nhiệm kỳ 2017-2020 vừa qua, gắn với hoạt động kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển của Học viện, Khoa Tài chính doanh nghiệp (TCDN) đã có nhiều hoạt động tích cực được triển khai trên nhiều mặt công tác. Với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Khoa TCDN luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chất lượng đào tạo được nâng lên, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) được đẩy mạnh xã hội hóa; kỷ luật, kỷ cương được củng cố, tăng cường; các hoạt động phong trào trong cán bộ giáo viên và sinh viên được tổ chức thường xuyên, sôi nổi có sự lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực. Để có được kết quả đó, phải nói đến là vai trò của Chi bộ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Khoa được giao.

Đối với chi bộ Khoa TCDN, tính đến thời điểm hiện nay số đảng viên của chi bộ là 37 đảng viên. Trong đó, có 36/37 đảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên (tỷ lệ 97,2%); có 6 đảng viên là PGS,TS (16,2%); 26 đảng viên có học vị Tiến sĩ (70,27%); có 04 đảng viên cao cấp lý luận và hiện có 05 đảng viên đang theo học lớp cao cấp lý luận.

Với lực lượng đảng viên đông đảo có chất lượng và chiếm phần lớn số cán bộ viên chức (CBVC) của Khoa nên hầu hết các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đểu được lan tỏa rộng rãi tới toàn thể viên chức của Khoa. Chính vì lẽ đó, các nhiệm vụ chính trị mà Khoa được Học viện giao đều được hoành thành tốt trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Về lãnh đạo công tác giảng dạy, NCKH và học tập bồi dưỡng của CBGV trong Khoa

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên trong Khoa, đảm bảo các đơn vị và cá nhân trong Khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập bồi dưỡng theo đúng kế hoạch và tiến độ được Học viện giao. Vai trò và trách nhiệm của các Đảng viên được đề cao, hầu hết các Đảng viên đều gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và học tập bồi dưỡng, nhờ đó kết quả thực hiện các nhiệm vụ này của khoa TCDN trong nhiệm kỳ 2017-2020 là rất ấn tượng, cụ thể:

* Về lãnh đạo công tác giảng dạy

Chi bộ đã chỉ đạo các Bộ môn tiến hành phân công hợp lý công tác giảng dạy cho giáo viên, thường xuyên quán triệt ý thức chấp hành quy trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, không bỏ giờ, đổi giờ. Trong cả nhiệm kỳ 2017-2020, giáo viên (GV) trong Khoa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy với một khối lượng lớn cho các hệ đào tạo theo đúng kế hoạch với tổng số giờ thực giảng các hệ trong cả nhiệm kỳ của toàn Khoa là 28.165 giờ. GV trong Khoa đã hướng dẫn 1.453 luận văn tốt nghiệp cho sinh viên chính quy thuộc 2 chuyên ngành là chuyên ngành TCDN và chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản; hướng dẫn 84 nghiên cứu sinh, 173 học viên cao học. Chi bộ cũng đã chỉ đạo các bộ môn trong Khoa đã biên soạn đầy đủ học liệu phục vụ cho việc giảng dạy các môn học do Khoa đảm nhiệm như Giáo trình, hệ thống câu hỏi và bài tập, Slide bài giảng, ngân hàng đề thi, sách chuyên khảo ...vv.

Điểm nhấn đặc biệt của nhiệm kỳ này đó là Chi bộ đã lãnh đạo các đơn vị bộ phận và cá nhân trong việc tham gia tổ chức triển khai chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành TCDN như tổ chức đưa sinh viên đi thăm quan thực tế, tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập cho sinh viên, tổ chức hội thảo khoa học cho sinh viên chất lượng cao; triển khai xây dựng và vận hành chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Phân tích Tài chính.

* Về lãnh đạo công tác NCKH và học tập bồi dưỡng:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, định hướng đúng đắn hoạt động NCKH của giáo viên trong Khoa; từ việc xây dựng chủ đề hội thảo, rà soát chuẩn hoá tên các đề tài đăng ký, khuyến khích giáo viên trẻ tham gia NCKH và học tập bồi dưỡng, với kết quả đạt được khá ấn tượng như sau: Giáo viên của Khoa hoàn thành 04 đề tài nhánh cấp Nhà nước, chủ trì và tham gia thực hiện 4 đề tài cấp Bộ, hoàn thành 28 đề tài cấp Học viện; đã biên soạn được 7 giáo trình, sách bài tập và sách chuyên khảo phục vụ cho việc giảng dạy, đã viết được 182 bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế của Học viện và của Khoa. Đáng chú ý là nhiều giáo viên trẻ của Khoa đi học nước ngoài về đã tham gia làm nòng cốt trong việc phối hợp tổ chức 04 cuộc hội thảo khoa học quốc tế của Học viện. Hầu hết giáo viên đều hoàn thành vượt định mức giờ NCKH theo quy định, được Học viện khen thưởng.

Hội thảo khoa học giáo viên khoa TCDN luôn là ngày Hội

của các giảng viên và các nhà khoa học

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ vừa qua còn có 07 giáo viên trong Khoa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, 05 giáo viên đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn; 07 giáo viên đã trúng tuyển nghiên cứu sinh (NCS) trong đó có 03 giáo viên được cử đi học trình độ tiến sĩ tại nước ngoài, 06 giáo viên đã và đang tham gia lớp học cao cấp lý luận chính trị. Nhiều giáo viên của Khoa đã tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức như lớp bồi dưỡng chức danh giảng viên cao cấp, lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế - tài chính.

Giảng viên trẻ Hồ Quỳnh Anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Thứ hai: Lãnh đạo phong trào học tập, NCKH của sinh viên

Đối với phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên thì Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Ban chủ nhiệm Khoa, Cố vấn học tập và Liên chi đoàn Khoa triển khai các hoạt động như tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập cho tân sinh viên, cố vấn học tập xuống lớp định kỳ để nắm bắt tình hình và định hướng học tập cho sinh viên, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành…vv. Chính vì vậy, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong Khoa luôn duy trì loại khá giỏi và xuất sắc chiếm trên 50%. Về kết quả rèn luyện loại xuất sắc, tốt và khá luôn chiếm trên 95%. Khoa TCDN là khoa có tỷ lệ lớp sinh viên được công nhận đạt danh hiệu “Tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến”cao trong Học viện.

Bên cạnh việc chỉ đạo đối với hoạt động học tập và rèn luyện, chi bộ cũng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các hoạt động NCKH trong sinh viên, vì hoạt động NCKH sẽ bổ trợ tích cực cho sinh viên trong quá trình học tập. Trong cả nhiệm kỳ, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức được 03 Festival Giám đốc tài chính tương lai và 02 Cuộc thi phân tích đầu tư tài chính với sự đổi mới thường xuyên về nội dung và cách làm, thu hút sự chú ý của sinh viên và dư luận. Chỉ đạo hướng dẫn sinh viên thực hiện các công trình dự thi NCKH với sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, cụ thể: Giáo viên của Khoa đã hướng dẫn 86 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp khoa, 24 công trình dự thi cấp Học viện. Có 03 công trình được Học viện lựa chọn để dự thi cấp Bộ, trong đó có 01 công trình đạt giải ba và 02 công trình đạt giải khuyến khích.

PGS.TS.Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Khoa trao bằng tốt nghiệp

cho các sinh viên khoa TCDN tốt nghiệp Xuất sắc toàn khóa

Chi bộ đã chỉ đạo tăng cường tổ chức các buổi giao lưu nghề nghiệp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đơn vị thực tế. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã chỉ đạo lập kế hoạch và tổ chức đưa sinh viên các lớp chất lượng cao đi thăm quan khảo sát thực tế trong quá trình học tập các môn học nghiệp vụ như đi thăm quan Công ty Honda Việt Nam, Công ty An Phát, Công ty IBM Việt Nam, công ty ABB, công ty chứng khoán MB... để tăng cường kiến thức thực tế về chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên lớp chất lượng cao.

Lớp sinh viên chất lượng cao chuyên ngành TCDN thăm quan khảo sát thực tế

tại công ty Honda Việt Nam

Thứ ba: Về lãnh đạo phong trào Đoàn thể trong Khoa

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã phân công một đồng chí trong Chi uỷ có nhiệm vụ theo dõi và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, Liên chi đoàn (LCĐ) và Chi đoàn GV của Khoa, đảm bảo phát huy vai trò và tiếng nói tích cực của các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động của Khoa, cũng như tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng với quần chúng. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn khoa và LCĐ khoa đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, duy trì được truyền thống là các đơn vị có phong trào mạnh trong HV. Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Công đoàn khoa vận động, động viên CBVC tham gia hoạt động TDTT truyền thống của Học viện, cùng với đó là các hoạt động chào mừng 8/3; 20/10; 20/11, hoạt động từ thiện được Khoa tổ chức thường xuyên hàng năm. Chi bộ cũng thường xuyên chỉ đạo LCĐ khoa TCDN tổ chức các hoạt động Fetival CFO, Phân tích đầu tư tài chính, Hội thảo khoa học trong SV, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm học tập và NCKH cho tân sinh viên, tổ chức các giải thể thao sinh viên ... nhờ đó các phong trào luôn được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và có chất lượng cao, duy trì được uy tín đối với SV của khoa TCDN và HVTC. Hoạt động của chi đoàn GV có những khởi sắc so với nhiệm kỳ trước với việc tham gia và phát huy vai trò tích cực hơn trong các hoạt động của Khoa và LCĐ.

 

Đại diện lãnh đạo Học viện, BCN Khoa, các nhà tài trợ, ban tổ chức

và các đội dự vòng Chung kết cuộc thi “Phân tích đầu tư tài chính 2019”

Các đội tham dự trận chung kết CFO2019 đang thực hiện màn ra mắt chào khán giả

*Những bài học kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của Chi bộ:

Thứ nhất: Lựa chọn đúng đắn nhân sự là tiền đề mang lại thành công.

Chi bộ khoa luôn coi trọng việc lựa chọn nhân sự cho chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Khoa. Chi uỷ luôn trao đổi thẳng thắn những điểm mạnh, yếu của từng ứng viên dự kiến đưa vào các vị trí lãnh đạo của các tổ chức chính trị trong khoa trên quan điểm: chọn người cho việc, đổi mới có kế thừa và tin tưởng giao việc cho cán bộ trẻ; nhờ đó, phong trào CBVC và sinh viên trong Khoa luôn duy trì truyền thống là đơn vị mạnh.

Thứ hai: Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Chi bộ luôn lấy nhiệm vụ chính trị của Khoa để đưa ra thảo luận tại các cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, qua đó xây dựng định hướng tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Khoa đã được Học viện giao cho.

 Thứ ba: Luôn lắng nghe ý kiến của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Chi uỷ luôn đi sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong Khoa, trực tiếp hoặc gợi ý hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động của các tổ chức quần chúng, nhờ đó tiếng nói của Chi bộ luôn được các tổ chức đoàn thể trong khoa coi trọng.

 Thứ tư: Duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định.

Việc duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ góp phần nhắc nhở các Đảng viên ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm của Đảng viên với hoạt động của đơn vị. Khi tổ chức các cuộc họp định kỳ, Chi uỷ luôn xem xét lựa chọn thời gian thích hợp ngay sau cuộc họp giao ban Học viện, qua đó Chi bộ sẽ có những chỉ đạo sát sao và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Học viện. Các Nghị quyết của Chi bộ đều được gửi tới Đảng viên để Đảng viên nắm bắt được kết quả cuộc họp để triển khai nghị quyết một cách có hiệu quả.

 Thứ năm: Cán bộ, Đảng viên là phải gương mẫu đi đầu làm tấm gương cho quần chúng noi theo          

Các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ và các Đảng viên giữ cương vị lãnh đạo luôn phải là những người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào và hoạt động tập thể, nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình để tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và có tác dụng lôi cuốn quần chúng noi theo.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Khoa TCDN đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó đáng chú ý là mở thêm được chuyên ngành đào tạo chất lượng cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ CBVC, các hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên tiếp tục được củng cố và tăng cường … từ đó đã và đang tạo ra thế và lực cho một nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc hơn./.

Một số hình ảnh về các hoạt động mà Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện:

Các đại biểu và Thầy trò Khoa TCDN trong ngày kỷ niệm 20/11 năm 2019

Quang cảnh Hội thảo khoa học giáo viên Khoa TCDN năm 2018

CBVC khoa TCDN chúc mừng NCS. Hoàng Thị Thu Hường - giảng viên

Bộ môn Phân tích Tài chính bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện.

Nữ CBVC khoa TCDN rạng rỡ niềm vui trong dịp kỷ niệm

ngày “Phụ nữ Việt Nam - 20/10” tại khu vườn Mai – Ecopark

Đoàn thiện nguyện Khoa TCDN và một số bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên

của Khoa ung bướu, bệnh viện Nhi trung ương

PGS.TS. Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện Tài chính

tham gian tư vấn các chuyên ngành thuộc khoa TCDN năm 2019

Đại diện SV CQ57 tặng hoa cám ơn đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn

và các nhà tài trợ chương trình Gặp mặt Tân sinh viên CQ57

Ban tổ chức hội thảo Khoa học sinh viên và các diễn giả tại HTKH SV của Khoa năm 2019

Sinh viên lớp chất lượng cao được nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị tài chính tại Honda Việt Nam

Sinh viên chương trình chất lượng cao chuyên ngành TCDN tham quan, khảo sát thực tế tại Tập đoàn An Phát

PGS,TS.Bùi Văn Vần –Nguyên Trưởng Khoa và PGS,TS.Vũ Văn Ninh – Trưởng Khoa TCDN

trao phần thưởng cho các sinh viên có thành tích Xuất sắc trong NCKH  toàn khoá học

Thành quả ngọt ngào sau 4 năm học tại Khoa TCDN – Học viện Tài chính

Chi ủy Chi bộ Khoa TCDN
Số lần đọc: 2766

Danh sách liên kết