Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Phát hành tài liệu
Thứ tư, 05/06/2024 - 13:52

Bài giảng gốc Cơ sở văn hóa Việt Nam (XB năm 2022)

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học nằm trong ngành Văn hóa học Việt Nam, có nhiệm vụ cung cấp những kiển thức có tính chất nên tảng cho người học về văn hóa học và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, lý thuyết văn hóa chỉ được đưa ra với dung lượng vừa phải để soi sáng cho việc nghiên cứu những nội dung cụ thể của văn hóa Việt Nam.

Từ sự soi sáng của lý thuyết văn hóa. Cơ sở văn hóa Việt Nam hướng tới những đặc trưng nổi bật, những thành tựu tiêu biểu, được sinh thành, nuôi dưỡng, trao chuyển trong nền văn hóa Việt Nam cổ truyền, làm đối tượng nghiên cứu chính, kết hợp với những phác thảo của diễn trình lịch sử, nhằm trang bị kiến thức cơ bản có tính gợi mở cho sinh viên về nền văn hóa Việt Nam; sự tác động của những yếu tố tự nhiên, xã hội đến nền văn hóa Việt Nam cũng như ý nghĩa của nó trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chủ nhiệm: Ths Nguyễn Thị Hạnh

                                       Ths: Nguyễn Thị Thu Hiền

Thành viên tham gia: Ths: Phạm Trọng Anh

Ths: Cao Thị Thảo

Ths Vũ Thị Thanh Tình

Ths: Dương Thị Diệu Linh

Ths: Nguyễn Bằng Đăng Ngọc

Cuốn sách có bán tại các cơ sở:

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà Thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Chi (0985.935.568)

Nhà sách HVTC - tầng 1 - Nhà D, Học viện Tài chính, số 69 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, ĐT liên hệ: Cô Hương (0867.715.020)

Số lần đọc: 162
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà