Chuyên mục

Ảnh hoạt động
Ảnh-25-04-2022-15-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Ảnh-25-04-2022-14-img0 Hoisach20220

Bạn cần biết
Thứ ba, 08/08/2017 - 8:11

Câu: 12. Ký hiệu xếp giá các tài liệu trong thư viện và cách ghi phiếu yêu cầu khi mượn tài liệu?

Trả lời:

* Ký hiệu xếp giá các Tài liệu có trong Thư viện

- Nguyên tắc cấu tạo: gồm cả phần chữ và phần số.

Vd:    Vm 34894

  • Phần chữ: thể hiện hình thức của kho sách. (Vm: sách tham khảo)
  • Phần số: thể hiện đăng ký cá biệt của cuốn sách. Mỗi cuốn sách có 1 số đăng ký cá biệt duy nhất. (34894: đăng ký cá biệt/ ký hiệu xếp giá)

Tên kho

Loại hình

Ký hiệu kho

Kho sách phục vụ

 sinh viên

Sách Tiếng Việt

Vd

Khóa luận tốt nghiệp

TL

Kho đọc phục vụ

Giáo viên & Nghiên cứu sinh

Sách Tiếng Việt

Vb

Sách ngoại văn

Lv

Luận văn/ luận án

LA

Kho sách mượn

Sách tham khảo

Vm

Giáo trình

GT

Kho đọc phục vụ

Giáo viên & Nghiên cứu sinh

Tại 53E Phan Phù Tiên

 

Sách tham khảo

 

Vs

 

 

Trong hệ thống mục lục/ CSDL trên máy, 1 tên tài liệu có nhiều ký hiệu kho vì tên đó nằm ở nhiều kho sách khác nhau. Bạn đọc mượn ở kho nào cần ghi đúng ký hiệu kho đó.

Vd:  Vd 19102  có nghĩa:- Vd: Sách tại kho đọc phục vụ SV

- 19102: Số đăng ký cá biệt

 

(Mẫu phiếu)

 

          Ngày …… tháng …… năm …

PHIẾU MƯỢN SÁCH BÁO

 

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Đơn vị:      Lớp CQ50/01.01

Só thẻ: 163402010000..................................................

Ký hiệu/ Tên sách báo:..................................................

............................................................................................

Vd 19102: Excel kế toán và Access kế  toán............

Vd .....................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 

 

 

Số lần đọc: 3993
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Ảnh hoạt động  |  Hỏi đáp  |  Gửi yêu cầu  |  Trang TT HVTC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Địa chỉ: Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:
E-mail: thuvien@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà