Tiếng Việt | English
Thứ tư, 24/05/2017 - 9:24

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ khai Hải quan tại Hà Nội
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Thực hiện Luật Hải quan năm 2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điều 20 của Luật Hải quan 2014, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, Học viện Tài chính (Khoa Thuế và Hải quan) tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh vào tháng 06/2017.

 1. Nội dung và chương trình khóa học.

Khóa học sẽ do các giảng viên của Khoa Thuế và Hải quan - Học viện Tài chính (Bộ Tài Chính), Đại học Ngoại thương và các chuyên gia của Tổng cục Hải quan giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo quy định của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Chương trình bao gồm các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
- Chuyên đề 2: Pháp luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Chuyên đề 3: Phân loại hàng hóa (HS)
- Chuyên đề 4: Trị giá hải quan
- Chuyên đề 5: Xuất xứ hàng hóa
- Chuyên đề 6: Sở hữu trí tuệ
- Chuyên đề 7: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
- Chuyên đề 8: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
- Chuyên đề 9: Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
- Chuyên đề 10: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK,NK
- Chuyên đề 11: Quy trình thủ tục hải quan điện tử

- Chuyên đề 12: Thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS

Đặc biệt Khóa học này Học viện Tài chính phối hợp với công ty Thái Sơn đào tạo doanh nghiệp khai báo hải quan điện tử theo chuẩn VNACCS/VCIS trên hệ thống máy tính, thiết bị USB Token, tài khoản truy cập mạng do các công ty cung cấp để học viên thực hành khai báo trực tiếp .

Kết thúc khóa học, học viên sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Đồng thời các học viên có kiến thức để đăng ký tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức dự kiến vào tháng 8/2017.

 Khoa Thuế và Hải quan sẽ hỗ trợ tổ chức ôn thi cho  những học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan để có thể đạt được kết quả cao nhất với những giảng viên nhiều kinh nghiệm đã tham gia đào tạo và ôn thi cho các doanh nghiệp trong nhiều năm.

2. Thời gian, địa điểm học:

- Thời gian đào tạo: 12 ngày (24 buổi), bắt đầu từ ngày 03/06/2017, kết thúc ngày 09/07/2017

- Khai giảng: 8h00  ngày 03/06/2017.

- Địa điểm học: Học viện Tài chính, số 08 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Phương thức học: Học thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (Học cả ngày).

4. Học phí:  4.000.000 đồng/học viên/ toàn khóa (bao gồm cả tài liệu);

Học viện Tài chính thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo xin gửi đăng ký trực tiếp theo mẫu dưới về địa chỉ e-mail: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com hoặc đăng ký qua số 0988.00.96.88 (Cô Hương).

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung cụ thể khác cơ sở tổ chức đào tạo sẽ thông báo tiếp đến các đơn vị và cá nhân./.

Khoa Thuế - Hải quan
Số lần đọc: 677