Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 30/06/2017 - 14:37

Lịch học Khóa Tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo lịch học Khóa Tổng hợp kiến thức thi công chức Kho bạc 2017 tại Hà Nội.

- Thời gian học: Buổi sáng từ 8h00-11h00, buổi chiều từ 13h30-16h30

- Địa điểm: Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

STT

Nội dung chuyên đề

Thời gian giảng

Ngày học

1

Chuyên đề 1: (Kiến thức chung)

Luật cán bộ công chức

 

1 ngày

(02 buổi)

 

Thứ 7

08/7/2017

2

Chuyên đề 1: (Kiến thức chung)

Quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính

- Pháp luật quản lý nhà nước về kinh tế;

- Quản lý NN về tài chính;

- Quản lý NN về kế toán;

- Quản lý Tài chính trong cơ quan HCSN

 

1 ngày

(02 buổi)

 

Chủ nhật

09/7/2017

3

Chuyên đề 2:

Kiến thức nghiệp vụ về Kho bạc nhà nước

  • Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn;
  • Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn;
  • Chế độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của KBNN theo luật định

Hỏi – đáp và một số đề mẫu

3 ngày

(06 buổi)

22, 23, 29/7/2017

4

Chuyên đề 3: Tiếng Anh

1 ngày

(02 buổi)

 

Chủ nhật

16/7/2017

5

Chuyên đề 4: Tin học

1 ngày

(02 buổi)

 

Thứ 7

15/7/2017

 

Tổng ngày

7 ngày

 

Quản lý lớp: Ms. Dương 0914 924 962/ Ms. Hải 0982 68 97 99

Học viên có nhu cầu đăng ký tham gia khóa học vui lòng liên hệ số điện thoại trên hoặc email: ttbdtv.hvtc@gmail.com

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán
Số lần đọc: 1016