Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 05/07/2017 - 15:27

Thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại Phan Huy Chú Tháng 7/2017
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo tập hợp nhu cầu học kế toán trưởng tại số 8 - Phan Huy Chú- Hoàn Kiếm - Hà Nội như sau:
  1. Lớp Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp: (Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011)

      Lớp cuối tuần: Dự kiến khai giảng 8h00 ngày 22/07/2017

Thời gian : 2,5 tháng

Kinh phí  : 2.800.000đ/01 học viên/ khóa học

  1. Lớp Kế toán trưởng Doanh nghiệp: (Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011)

Lớp cuối tuần:    Dự kiến khai giảng 8h00 ngày 23/07/2017

Lớp tối 2,4,6:      Dự kiến khai giảng 18h00 ngày 28/07/2017

Thời gian : 2,5 tháng

Kinh phí  : 2.000.000đ/01 học viên/ khóa học

Địa điểm: Tại số 8 Phan Huy Chú:

Thời gian nhận đăng kí: Từ 04/07/2017 đến hết ngày 23/07/2017

Chứng chỉ cuối khóa: kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Kế toán trưởng

Liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán – Học viện Tài chính

Tel: 04 3933 4574   04 38 22 33 66

Di động: Mr.Phú: 0983857096; Ms.Hân:0972220984

Email: ttbdtv.hvtc@gmail.com. Website: www.aof.vn

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán
Số lần đọc: 2657