Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 28/03/2018 - 14:33

TB chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng “Kiểm soát viên doanh nghiệp”, “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp” tại Hà Nội.

1. Khóa học “Kiểm soát viên doanh nghiệp”:

- Đối tượng: Kiểm soát viên / Thành viên ban kiểm soát công ty; Thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng; Hội đồng thành viên công ty TNHH; Giám đốc doanh nghiệp; Nhà quản lý doanh nghiệp; Các cán bộ đang công tác ở các đơn vị có liên quan và những người có nhu cầu.

- Học phí: 3.500.000đ/ học viên (Bao gồm tài liệu, chứng chỉ)

- Thời gian: Khóa học dự kiến khai giảng trong tháng 4 năm 2018, học vào các buổi tối thứ 2,4, 6 hoặc thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

2. Khóa học “Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp”:

- Đối tượng: Các lãnh đạo doanh nghiệp; Các nhà quản lý doanh nghiệp; Cán bộ  Tín dụng Ngân hàng, cán bộ kế toán, cán bộ nguồn vốn; Các đối tượng khác có nhu cầu.

- Học phí: 2.800.000đ/ học viên (Bao gồm tài liệu, chứng chỉ)

- Thời gian: Khóa học dự kiến khai giảng trong tháng 4 năm 2018, học vào học vào các buổi tối thứ 2,4, 6 hoặc thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

3. Địa điểm: Học viện Tài chính, số 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội

4. Giảng viên: Các chuyên gia và giảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, gồm các giáo sư, tiến sĩ của Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.

5. Phương thức đăng ký:

Cách 1: Đăng ký thông tin theo form bên dưới và gửi qua địa chỉ email: ttbdtv.hvtc@gmail.com , tiêu đề thư ghi rõ Đăng ký tham dự khóa học: ...

STT

Họ và tên, năm sinh

Nơi công tác, chức vụ, số điện thoại liên hệ

 

 

 

Cách 2:  Qua điện thoại

Tel: 02437.346.300; 02437.346.301

 Hotline :  Ms.Linh: 0902.128.175 ; Ms.Dương 0988.206.955; Ms.Nhung 0968.528.809; Mr.Hậu: 0904.183.435.

Trân trọng thông báo!

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
Số lần đọc: 87