Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 11/05/2018 - 3:15

TB mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải điện tử
Kính gửi: Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu học khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Thực hiện Luật Hải quan năm 2014; Nghị định Số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015 và Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ vào Thông tư Số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính và Điều 20 của Luật Hải quan 2014, Học viện Tài chính (Khoa Thuế và Hải quan) tổ chức khóa đào tạo về Nghiệp vụ khai Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ khai hải quan) do Tổng cục hải quan cấp.

1. Chương trình bao gồm các chuyên đề:

 • Chuyên đề 1: Thuế XK, NK; Thuế GTGT; Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế
 • Chuyên đề 2: Pháp luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Chuyên đề 3: Phân loại hàng hóa
 • Chuyên đề 4: Trị giá hải quan
 • Chuyên đề 5: Xuất xứ hàng hóa
 • Chuyên đề 6: Sở hữu trí tuệ
 • Chuyên đề 7: Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
 • Chuyên đề 8: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Chuyên đề 9: Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Chuyên đề 10: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK,NK
 • Chuyên đề 11: Thực hành khai hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS

Kết thúc khóa học, học viên sẽ sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Học viện Tài chính cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận do Học viện Tài chính cấp là bằng chứng kiến thức nền tảng của nghiệp vụ khai hải quan nhằm giúp các học viên tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan hoặc các Cục Hải quan địa phương tổ chức đạt kết quả cao.

2. Thời gian, địa điểm học:

- Thời gian đào tạo: 10 ngày (20 buổi học) từ ngày 08/06/2018 đến ngày 07/07/2018.

           - Khai giảng: 8h00  ngày 08/06/2018

           - Địa điểm học : Số 53E Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

3. Phương thức học: Học thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (Học cả ngày).

4. Học phí: Học phí do Học viện Tài chính thu: 4.000.000 đồng/học viên/toàn khóa (đã bao gồm tài liệu ).

Học viện Tài chính thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo xin gửi đăng ký trực tiếp tới địa chỉ e-mail: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com hoặc đăng ký qua số 09860685588 (Cô Hòa).

Khoa Thuế - Hải quan
Số lần đọc: 4