Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 20/06/2018 - 16:19

Thông báo mở khóa tập huấn chính sách mới về hải quan
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, trong thời gian qua Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành mới một số văn bản pháp lý quan trọng trong quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm:

1. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

2.  Nghị định 69/2018/NĐ-CP, của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

3. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

4. Thông tư số 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 04 năm 2018 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và các tổ chức kinh doanh cập nhật kịp thời những quy định pháp lý trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan, Học viện Tài chính (Khoa thuế và Hải quan) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề:

‘Tập huấn chính sách mới về thủ tục hải quan và quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động gia công và nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

1. Nội dung tập huấn

- Phổ biến và cập nhật các quy định pháp lý mới về thủ tục hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

- Phổ biến và cập nhật các quy định pháp lý mới về chính sách kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

- Những quy định mới về báo cáo quyết toán đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

 - Giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp lý mới của doanh nghiệp doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất.

 2. Thời gian, địa điểm học

- Thời gian đào tạo: 2 buổi (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h30-16h30)

- Dự kiến tổ chức khóa đào tạo tại:

+ Hà Nội: Ngày 29/06/2018 tại Học viện Tài chính 53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội;

+ Hải Phòng: Ngày 30/06/2018 tại Thành phố Hải Phòng;

+ Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 14/7/2018 tại Học viện Hành chính Quốc gia, Số 10, đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bình Dương: Ngày 15/7/2018 tại Thành phố Thủ Dầu Một;

+ Một số tỉnh thành: Đồng Nai, Long An và các tỉnh thành khác.

3. Học phí: 1.500.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu )

4. Giảng viên

Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi các Chuyên gia của Tổng cục Hải quan và Học viên Tài chính.

Học viện Tài chính trân trọng thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu tham gia tập huấn xin gửi đăng ký trực tiếp theo mẫu dưới đây về địa chỉ e-mail: khoathuehaiquanhvtc@gmail.com hoặc đăng ký qua số 098.3782209 (Thầy Nguyên), 098.3020279 (Thầy Tuấn), 096.3945088 (Cô Oanh). 

Khoa Thuế và Hải quan
Số lần đọc: 186