Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 12/04/2019 - 10:12

Thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán – Học viện Tài chính thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên Hành chính sự nghiệp tại số 53E Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa - Hà Nội như sau:

1. Nội dung:

- Hướng dẫn cách lập dự toán, chấp hành dự toán từ các nguồn kinh phí.

- Hướng dẫn cách hạch toán kế toán, mở sổ và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

- Hướng dẫn việc kiểm soát chi qua kho bạc Nhà nước.

- Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị.

2. Đối tượng:  Kế toán tổng hợp, kế toán phần hành các cơ quan, đơn vị HCSN.

3. Thời gian: 02 tháng (học vào buổi tối các ngày 2, 4, 6 trong tuần hoặc cuối tuần)

- Dự kiến khai giảng trong tháng 5 năm 2019.

4. Địa điểm: Tại số 53E – Phan Phù Tiên – Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

5. Học phí:  2.500.000 đồng/người/khóa.

6. Chứng chỉ cuối khóa: kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được Giám đốc Học viện Tài chính cấp chứng chỉ: Kế toán viên Hành chính sự nghiệp.

7. Cách thức đăng ký: Học viên đăng ký qua điện thoại:

Ms. Dương: 0914. 924. 962, Ms. Linh: 0902.128.175,

Ms. Nhung: 0985.81.81.97, Mr. Hậu: 0904.18.34.35

Trân trọng!

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán
Số lần đọc: 152

Danh sách liên kết