HOẠT ĐỘNG QUA ẢNH
Ảnh-03-02-2015-08-img0 Ảnh-03-02-2015-08-img1 Ảnh-03-02-2015-08-img2 Ảnh-03-02-2015-08-img3 Ảnh-03-02-2015-08-img4 Ảnh-03-02-2015-08-img5 Ảnh-02-02-2015-22-img0 Ảnh-02-02-2015-22-img1 Ảnh-02-02-2015-22-img2 Ảnh-31-01-2015-17-img0
Hoạt động NCKH của sinh viên
Thứ ba, 15/08/2017 - 20:34

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2017 – 2018

           HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

           KHOA TÀI CHÍNH DN

      ------------------***------------------

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH SINH VIÊN NCKH DỰ THI CẤP KHOA NĂM HỌC 2017 2018

 

STT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

 1.  

Tác động của khoa học công nghệ đến chi phí của các DN kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Việt Nam- Nghiên cứu điển hình tại công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist

TS. Mai Khánh Vân

Hoàng Anh Đức vàĐỗ Ngân Giang -52/11.14;  Nguyễn T Thanh Bình -52/11.13

 1.  

Tác động của khoa học công nghệ đến doanh thu của các DN kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Việt Nam- Nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl

TS. Mai Khánh Vân

Hoàng T Diệu Linh vàNguyễn T Thanh Phương -52/11.17;  Nguyễn Đắc Lộc - 52/22.01

 1.  

Tác động của các nhân tố đến tình hình quản trị vốn lưu động của DN thương mại qui mô nhỏ và vừa

PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

 

 1.  

Tác động của các nhân tố đến tình hình quản trị vốn cố định của DN công nghiệp qui mô nhỏ và vừa.

PGS.TS.Nguyễn Thị Hà

 

 1.  

Quản trị dòng tiền của các công ty thực phẩm niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

ThS. Bùi Hà Linh

 

 1.  

Cơ cấu vốn chủ sở hữu và hiệu quả hoạt động của các DN niêm yết ngành xây dựng tại Việt Nam

TS. Diêm T Thanh Hải

 

 1.  

Rủi ro tài chính đặc thù của các DN cao su niêm yết tại Việt Nam

TS. Diêm T Thanh Hải

 

 1.  

Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong các DN xuất nhập khẩu ở Việt Nam

TS. Nguyễn T Bảo Hiền

 

 1.  

Vận dụng mô hình CAPM để lựa chọn danh mục đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Nguyễn T Bảo Hiền

 

 1.  

Mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của DN ngành X niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Ngô Kim Hòa

 

 1.  

Tác động của cơ cấu nguồn vốn tới kết quả kinh doanh của DN niêm yết ngành X ở Việt Nam.

ThS. Ngô Kim Hòa

 

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Phạm Thanh Hòa

 

 1.  

Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.

TS. Phạm Thanh Hòa

 

 1.  

Tác động của các nhân tố đến rủi ro tài chính của các DN ngành thép ở Việt Nam.

TS. Đặng Phương Mai

 

 1.  

Mua bán, sáp nhập trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam

TS. Đặng Phương Mai

 

 1.  

Nâng cao khả năng sinh lời trong các DNNVV ở Việt Nam

TS. Phạm T Vân Anh

 

 1.  

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các DNNVV ở Việt Nam

TS. Phạm T Vân Anh

 

 1.  

Định giá thương hiệu trong hoạt động M&A - Thực trạng và giải pháp cho các DN Việt Nam

ThS. Hồ Quỳnh Anh

 

 1.  

Tác động của yếu tốsở hữu Nhà nước đến chính sách huy động vốn của các DN xây dựng niêm yết tại Việt Nam

ThS. Nguyễn T Thùy Linh

 

 1.  

Nghiên cứu hành vi của nhà quản trị trong việc huy động vốn tại các DN mới thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS Vũ Văn Ninh

 

 1.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các công ty cổ phần niêm yết ngành dược phẩm ở Việt Nam.

PGS.TS Vũ Văn Ninh

 

 1.  

Tái cơ cấu DN nhà nước- Thực trạng và giải pháp

PGS.TS Vũ Văn Ninh

 

 1.  

Nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

PGS.TS Vũ Văn Ninh

 

 1.  

Khởi nghiệp sáng tạo và bài toán huy động vốn

ThS. Bùi Thu Hà

 

 1.  

Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các DN vừa và nhỏ trên Thị trườngchứng khoánViệt Nam giai đoạn 2017 - 2020.

PGS,TS Đoàn Hương Quỳnh

 

 1.  

Giải pháp thúc đẩy cổ phần hóa nhằm thoái vốn nhà nước tại các DNNN

PGS,TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 1.  

Giải pháp thúc đẩy DN Việt Nam khởi nghiệp

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 1.  

Nâng cao khả năng thanh toán của các DNXD niêm yết ở Việt Nam

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 1.  

Nâng cao năng lực tài chính của các DNNVV ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh

 

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm tăng trưởng bền vững đối với các DN thủy sản niêm yết

ThS.Nguyễn Thu Hà

 

 1.  

Hiệu quả kinh doanh của các DN nông nghiệp tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Tuấn Dương

 

 1.  

Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết ngành dệt may trong điều kiệncách mạng công nghệ 4.0

TS. Bạch T Thanh Hà

 

 1.  

Nâng cao khả năng thanh toán của các công ty niêm yết ngành xi măng ở Việt Nam.

TS. Bạch T Thanh Hà

 

 1.  

Sử dụng các mô hình định lượng để đánh giá rủi ro tài chính của các công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Nam.

ThS. Lưu Hữu Đức

 

 1.  

Nghiên cứu tác động của cơ cấu nguồn vốn đến rủi ro tài chính tại các công ty niêm yết ngành xi măng ở Việt Nam

ThS. Phạm Minh Đức

 

 1.  

Định giá cổ phiếu nhằm mục đích thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần Vinamilk.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 

 

 1.  

Định hướng xây dựng Tiêu chuẩn thẩm định giá DN ở Việt Nam hiện nay.

TS.Nguyễn Minh Hoàng

 

 

 1.  

Giải pháp phát triển thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Miền Trung.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 

 1.  

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội- Thực trạng và giải pháp.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 1.  

Hoàn thiện công tác thẩm định giá trị DNNVV ở Việt Nam.

TS.Nguyễn Hồ Phi Hà

 

 1.  

Quản lý Nhà nước đối với thẩm định giá tài sản ở Việt Nam hiện nay.

ThS.Trần T Thanh Hà

 

 1.  

Chính sách thuế đối với nhà, đất ở Việt nam.

ThS. Nguyễn T Tuyết Mai

 

 1.  

Giải pháp huy động vốn để phát triển Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Việt Nam.

ThS. Vũ T Lan Nhung

 

 

 1.  

Phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị DN ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.

ThS. Lâm T Thanh Huyền

 

 

 1.  

Giải pháp phát triển Thị trường bất động sản xanh tại Việt Nam.

ThS. Lâm T Thanh Huyền

 

 1.  

Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của các DN Việt Nam.

ThS. Phạm T Xuân Thoa

 

 

 1.  

Quản trị dòng tiền của các DN chế biến thực phẩm Việt Nam.

ThS. Phạm T Xuân Thoa

 

 1.  

Các nhân tố tác động đến an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại  Việt Nam.

ThS. Phạm T Xuân Thoa

 

 1.  

Giải pháp tài chính khai thác nguồn lực đất đai nhằm phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay

ThS.Vương Minh Phương

 

 

 1.  

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của các DN sản xuất gốm xây dựng.

PGS,TS. Nghiêm T Thà

 

 1.  

Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của các DN sản xuất gốm xây dựng.

PGS,TS. Nghiêm T Thà

 

 1.  

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

 1.  

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển DN tư nhân ở Việt Nam.

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

 1.  

Quản lý nhà nước đối với Tập đoàn tài chính ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

PGS,TS. Bùi Văn Vần

 

 1.  

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu suất sử dụng vốn và khả năng sinh lời của các DN ngành Dệt may (ngành Dầu khí, bất động sản….) ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Thanh

 

 

 1.  

Giám sát tài chính tại các DNNN và DN có vốn nhà nước ngành dược phẩm (dầu khí, than..) - Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Thanh

 

 1.  

Phân tích tình hình tăng trưởng của các DN xi măng (hoặc DN ...) niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Phạm Thị Quyên

 

 1.  

Phân tích cơ cấu nguồn vốn và khả năng sinh lời của các DN thép (hoặc DN...) niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

TS. Phạm Thị Quyên

 

 1.  

Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại các ngân hàng TMCP ở Việt Nam.

TS.Hồ T Thu Hương

 

 1.  

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay đối với các DN dệt may tại Hà Nội

TS. Hồ T Thu Hương

 

 1.  

Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tài chính đối với các công ty xi măng ở Việt Nam

TS.Trần Đức Trung

 

 1.  

Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại DN ở Việt Nam

TS. Trần Đức Trung

 

 1.  

Tác động của chính sách tài khóa đến các DNNVV ở Việt Nam trong thời gian qua

TS.Trần Đức Trung

 

 1.  

Nâng cao khả năng thanh toán của các DN Thủy sản niêm yết ở Việt Nam

ThS. Bạch T Thu Hường

 

 1.  

Khuôn khổ pháp lý tác động đến hệ thống quản trị DN tại Việt Nam và Singapore/Đức/,...

ThS. Đinh T Việt Nga

 

 1.  

Tác động của quản trị DN đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết ngành X

ThS. Đinh T Việt Nga

 

 1.  

Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của các công ty con thuộc Tổng công ty Viglacera

ThS. Vũ Đức Kiên

 

 1.  

Giải pháp thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

ThS. Nguyễn Hữu Tân

 

 1.  

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

ThS. Nguyễn Thành Đạt

 

 

TM/ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA TCDN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PGS.TS.Bùi Văn Vần

Số lần đọc: 7