Tìm
English
Thứ ba, 12/10/2021 - 11:45

TB: v/v Lịch thi lại học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các học phần/môn học chuyên ngành dùng để xét điều kiện thực tập tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy Khóa 56 - Chương trình Chất lượng cao
Số: 129/TB-QLĐT ngày 11 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 977/TB-HVTC ngày 16/9/2021 của Giám đốc Học viện tài chính về Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2021-2022;

Căn cứ Thông báo số 1033/TB-HVTC ngày 05/10/ 2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 56 chương trình chất lượng cao,

Ban Quản lý đào tạo thông báo Lịch thi lại học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với các học phần/môn học chuyên ngành dùng để xét điều kiện thực tập tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy khóa 56 - chương trình Chất lượng cao như sau:

1. Hình thức thi và lịch tổ chức thi lại:

- Hình thức thi: Trực tuyến (Chi tiết theo Thông báo số 760/TB-HVTC ngày 13/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính)

- Lịch tổ chức thi lại: Từ ngày 13/10-14/10/2021 (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2.  Hội trường thi lại:

Hội trường thi lại do Ban Khảo thí & QLCL phụ trách sắp xếp và công bố. Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn trước ngày thi.

3. Đối tượng dự thi, thủ tục đăng ký và nộp lệ phí thi lại:

3.1. Đối tượng dự thi

Đối tượng dự thi: Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 56 – chương trình chất lượng cao các chuyên ngành: 06CLC, 09CLC, 22CLC.

3.2. Thủ tục đăng ký thi và nộp lệ phí thi lại:

- Sinh viên không phải đăng ký thi;

- Sinh viên nộp lệ phí thi tại Văn phòng khoa quản lý sinh viên (Lệ phí thi lại được thu theo quy chế hiện hành).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để phối hợp và giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4878
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết