Tiếng Việt | English
Thứ hai, 22/05/2017 - 16:37

Thời khóa biểu HKI năm học 2017 - 2018

Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy chương trình đại trà CQ52, CQ53, CQ54 [XEM TẠI ĐÂY]

Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy chương trình chất lượng cao CQ54 [XEM TẠI ĐÂY]

Thời khóa biểu môn tiếng Anh chương trình chất lượng cao CQ54 [XEM TẠI ĐÂY]

Thời khóa biểu hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 0