Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 18/09/2017 - 14:21

Thời khóa biểu hệ Đại học chính quy khóa 55 HKI năm học 2017 - 2018

+ Thời khóa biểu GĐ1 Đại học chính quy khóa 55 chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

+ Thời khóa biểu GĐ1 Đại học chính quy khóa 55 chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

 

Số lần đọc: 2578