Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 18/11/2016 - 15:13

TB tạm dừng đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ ĐHCQ
Số 262/TB-QLĐT, ngày 17 tháng 11 năm 2016

     Căn cứ thông báo số 1081/TB-HVTC ngày 25/10/2016 của Giám đốc Học viện về việc tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2,
     Theo thông tin phản ánh của sinh viên hệ ĐHCQ về việc hệ thống mạng máy tính đăng ký tín chỉ thường xuyên bị nghẽn mạng, Ban Quản lý đào tạo đã phối hợp với Trung tâm thông tin kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra. 
     Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý đào tạo thông báo tạm dừng việc đăng ký tín chỉ HKII năm học 2016-2017 của sinh viên hệ ĐHCQ từ ngày 18/11 - 20/11/2016 để các đơn vị liên quan có thời gian kiểm tra, phối hợp xử lý. Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ tiếp tục đăng ký theo lịch điều chỉnh như sau:

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:
     1. Trung tâm thông tin phối hợp với công ty phần mềm rà soát, kiểm tra lại hệ thống mạng, phần mềm đăng ký tín chỉ để tránh tình trạng nghẽn mạng trước ngày 21/11/2016.
     2. Khoa quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết để thực hiện.
     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời.

 

 

Số lần đọc: 4666